Training

Curs PMP Exam Prep

Curs de pregatire  certificare Project Management Professional – PMP® 

Rating:
5/5
Concepte teoretice
Exercitii practice
Exemple, studii de caz

Trainingul PMP Exam Prep este acreditat de:
PMI - Project Management Institute

Credite PDU/CDU obtinute: 35

Acestea se pot folosi pentru certificare/recertificare.

pmi_logo+endorsed course

Curs de pregatire avansata pentru examenul de certificare Project Management Professional (PMP)®

Trainingul este  acreditat de PMI si este  aliniat la standardul A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition, Project Management Institute, 2008.

Obtineti certificarea internationala de Project Management Professional (PMP)®!

Acest training complex de 5 zile va pregateste sa luati din prima incercare examenul de certificare Project Management Professional (PMP)® de la Project Management Institute (PMI)®. Informatia prezentata si exercitiile se bazeaza pe standardul PMBOK® Guide – 6th edition  si continutul oficial al examenului, asa cum a fost el stabilit de catre Project Management Institute (PMI)®.

Trainerii, project manageri cu experienta si avand certificarea PMP® de peste 15 ani, vor folosi strategii diverse de asimilare a informatiilor si vor revedea impreuna cu dvs. materialele necesare, PMBOK® Guide , bibliografie suplimentara si aprox 500 de intrebari de test, care sa va ajute sa luati examenul de certificare Project Management Professional (PMP)® de la Project Management Institute (PMI).

La trainingul “PMP® Exam Prep” veti avea ocazia sa experimentati cum va fi la examen! Fiecare modul include topici care trebuie cunoscute si strategii de identificare a optiunii corecte de raspuns (tips & tricks) pentru examenul de certificare Project Management Professional (PMP)®.

La sfarsitul acestui training de pregatire, “PMP® Exam Prep”, participantii vor avea cunostintele necesare pentru pregatirea si sustinerea cu succes, din prima incercare, a examenului de certificare Project Management Professional – PMP®.

 • Persoanele care doresc sa se pregateasca si sa treaca cu succes examenul de certificare ca Project Management Professional (PMP)®de la Project Management Institute (PMI)®.
 • Nivelul cursului NU este pentru incepatori, ci pentru persoanele cu o expunere de nivel intermediar/avansat la conceptele de project management si care au deja experienta de 3 ani in project management si sunt eligibili pentru sustinerea examenului de certificare Project Management Professional (PMP)®.

Pentru a beneficia din plin de acest training recomandam urmatoarele cunostinte preliminare:

 • cunostinte avansate de project management
 • experinta de 3 ani (4.500 de ore) in project management (conducere de proiecte)

Nu este o obligativitate, insa recomandam participantilor sa citeasca standardul A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition inainte de participarea la training.

1  Procesul de certificare – pasi si conditii necesare

 • Introducere
 • Beneficiile certificarii ca Project Management Professional (PMP)®
 • Procesul de certificare PMP® stabilit de PMI
 • Cum  completam cererea de inscriere la examenul de certificare Project Management Professional (PMP)®

2  Introducere

 • Introducere in project management. Standardul PMBOK® Guide
 • Proiect. Project Management. Proiectul in contextul organizational.
 • Participantii in proiect (stakeholders)
 • Project Management si Operations Management. Diferenta dintre proiecte si operatiuni (Projects vs. Operations)
 • Relatia dintre Project Management, Program Management, Portfolio Management
 • Project Management Body of Knowlege (PMBOK® Guide). Prezentare discipline – arii de cunostinte (Knowledge Areas) si grupuri de procese de project management
 • Ciclul de viata al proiectului (Project Life Cycle) si Ciclul de viata de realizare / dezvoltare proiect (Project Development Life Cycle)
 • Definire tipuri de cicluri de viata : predictiv, iterativ, incremental, agile
 • Faze. Livrabile. Phase Gate. Milestones.
 • Legatura dintre ciclul de viata proiect si procesele de project management
 • Legatura dintre procesele de project management si ariile de cunostinte
 • Simulare examen certificare  Project Management Professional (PMP)®

3  Mediul in care sunt derulare proiectele

 • Factori care pot influenta proiectele: Organizational Process Assets (OPA); Enterprise Environmental Factors (EEF): interni si externi
 • Structuri organizationale si influenta lor asupra proceselor de project managemement intr-o organizatie
 • Simulare examen certificare  Project Management Professional (PMP)®

4  Rolul Project Managerului

 • Definitie. Sfera de influenta. Competente.
 • Abilitati interpersonale.

5  Project Integration Management

 • Introducere in procesul de management integrat al proiectului
 • Tendinte. Aspecte ce pot influenta deciziile de adaptare a standardului la contextul specific proiectului (tailoring). Specificitati pentru metodologiile Agile
 • Elaborarea documentului de initiere proiect (Develop Project Charter)
 • Elaborarea planului de proiect (Develop Project Management Plan)
 • Executia planului de proiect. Derularea proiectului. (Direct and Manage Project Execution)
 • Utilizarea lectiilor invatate din proiectele anterioare si documentarea experientelor din proiectul curent (Manage Project Knowledge)
 • Monitorizarea si controlul proiectului (Monitor and Control Project Work)
 • Controlul integrat al modificarilor in proiect (Perform Integrated Change Control)
 • Inchiderea proiectului sau a unei faze de proiect (Close Project or Phase)
 • Simulare examen certificare  Project Management Professional (PMP)®

6  Project Scope Management

 • Introducere în managementul conţinutului, cerinţelor proiectului
 • Tendinte. Aspecte ce pot influenta deciziile de adaptare a standardului la contextul specific proiectului (tailoring). Specificitati pentru metodologiile Agile
 • Planificarea modului in care se va identifica, gestiona si controla aria de cuprindere a proiectului (Plan Scope Management)
 • Extragerea cerinţelor (Collect Requirements)
 • Definirea conţinutului proiectului; in – out of scope (Define Scope)
 • Crearea structurii descompuse a tuturor livrabilelor (Create Work Breakdown Structure – WBS)
 • Verificarea / testarea livrabilelor din proiect (Validate Scope)
 • Controlul conţinutului proiectului (Control Scope)
 • Simulare examen certificare  Project Management Professional (PMP)®

7  Project Schedule Management

 • Introducere în managementul termenelor, estimarea duratelor din proiect, efort necesar
 • Tendinte. Aspecte ce pot influenta deciziile de adaptare a standardului la contextul specific proiectului (tailoring). Specificitati pentru metodologiile Agile
 • Planificarea modului in care se va identifica, gestiona si controla graficul de executie in timp si efort al proiectului (Plan Schedule Management)
 • Definirea activităţilor în proiect (Define Activities)
 • Relizarea dependentelor dintre activităţi (Sequence Activities)
 • Estimarea duratelor activităţilor. Estimarea efortului necesar (Estimate Activity Durations)
 • Optimizarea graficului de execuţie a proiectului: timp, resurse, efort (Develop Schedule)
 • Controlul respectarii în graficul de execuţie (Control Schedule)
 • Simulare examen certificare  Project Management Professional (PMP)®

8  Project Cost Management

 • Introducere în managementul costurilor din proiect
 • Tendinte. Aspecte ce pot influenta deciziile de adaptare a standardului la contextul specific proiectului (tailoring). Specificitati pentru metodologiile Agile
 • Planificarea modului in care se va identifica, gestiona si controla costul si bugetul proiectului (Plan Cost Management)
 • Definiţii şi tipuri de cost
 • Estimarea costurilor pentru fiecare activitate din proiect (Estimate Costs)
 • Elaborarea bugetului de proiect (Determine Budget)
 • Controlul costurilor (Control Costs)
 • Metoda Earned Value Management: calculul indicatorilor de status curent si forecast
 • Simulare examen certificare  Project Management Professional (PMP)®

9  Project Quality Management

 • Introducere in managementul calitatii in proiect
 • Tendinte. Aspecte ce pot influenta deciziile de adaptare a standardului la contextul specific proiectului (tailoring). Specificitati pentru metodologiile Agile
 • Stabilirea standardelor si politicilor de calitate aplicabile proiectului si a metricilor de calitate; stabilirea metodei de testare (Plan Quality)
 • Asigurarea aplicarii procedurilor stabilite; documentarea scenariilor de testare (Manage Quality)
 • Controlul calitatii, verificarea livrabilelor conform scenariilor de testare aprobate (Control Quality)
 • Simulare examen certificare  Project Management Professional (PMP)®

10  Project Resource Management

 • Introducere în managementul resurselor necesare in proiect
 • Tendinte. Aspecte ce pot influenta deciziile de adaptare a standardului la contextul specific proiectului (tailoring). Specificitati pentru metodologiile Agile
 • Elaborarea planului de resurse din proiect (Plan Resources Management)
 • Estimarea resurselor necesare pentru activităţile din proiect: oameni, echipamente, utilaje, materiale (Estimate Activity Resources)
 • Obţinerea echipei de proiect, validarea assignment-urilor (Acquire Project Team)
 • Dezvoltarea echipei de proiect (Develop Project Team)
 • Managementul membrilor echipei de proiect (Manage Project Team)
 • Controlul utilizarii resurselor fizice / materiale: echipamente, utilaje, consumabile (Control Resources)
 • Simulare examen certificare  Project Management Professional (PMP)®

11 Project Communication Management

 • Introducere în Managementul comunicarii în proiect
 • Tendinte. Aspecte ce pot influenta deciziile de adaptare a standardului la contextul specific proiectului (tailoring). Specificitati pentru metodologiile Agile
 • Planificarea comunicării în proiect, Indentificarea cerintelor de coumnicare ale stakeholderilor (Plan Communications)
 • Elaborarea şi distribuirea informatiilor si a rapoartelor de performanţă în proiect (Manage Comm.)
 • Verificarea distribuirii informaţiei în proiect conform planului de comunicare (Monitor Communications)
 • Simulare examen certificare  Project Management Professional (PMP)®

12 Project Risk Management

 • Introducere in managementul riscurilor in proiect
 • Tendinte. Aspecte ce pot influenta deciziile de adaptare a standardului la contextul specific proiectului (tailoring). Specificitati pentru metodologiile Agile
 • Planificarea managementului de risc in proiect (Plan Risk Management)
 • Identificarea riscurilor (Identify Risks)
 • Analiza calitativa a riscurilor in proiect (Perform Qualitative Risk Management)
 • Analiza cantitativa a riscurilor in proiect (Perform Quantitative Risk Management)
 • Planificarea strategiilor de raspuns la riscurile existente in proiect (Plan Risk Responses)
 • Implementarea actiunilor stabilite pentru reducerea expunerii la risc a proiectului
 • Monitorizarea si controlul riscurilor (Monitor Risks)
 • Simulare examen certificare  Project Management Professional (PMP)®

13 Project Procurement Management

 • Introducere în managementul achiziţiilor în proiect
 • Tendinte. Aspecte ce pot influenta deciziile de adaptare a standardului la contextul specific proiectului (tailoring). Specificitati pentru metodologiile Agile
 • Planificarea achiziţiilor în proiect. Documentatia de selectie (RFP, RFI, RFQ, PO). Tipuri de contracte. (Plan Procurements)
 • Derularea achiziţiilor în proiect. Analiza ofertelor şi selecţia furnizorilor potenţiali. Negocierea contractelor (Conduct Procurements)
 • Administrarea achiziţiilor şi contractelor asociate. Finalizarea achiziţiilor în proiecte. Închiderea contractelor (Control Procurements)
 • Simulare examen certificare  Project Management Professional (PMP)®

14 Project Stakeholder Management

 • Identificarea participanţilor în proiect si a persoanelor interesante de proiect.
 • Tendinte. Aspecte ce pot influenta deciziile de adaptare a standardului la contextul specific proiectului (tailoring). Specificitati pentru metodologiile Agile
 • Definirea profilului stakeholderilor: atitudine, influenta, putere, interes, legitimitate etc (Identify Statkeholders)
 • Planificarea actiunilor necesare pentru gestionarea relatiei cu stakeholderii (Plan Stakeholder Management)
 • Comunicarea cu stakeholderii si gestionarea aşteptărilor lor (Manage Stakeholders Engagement)
 • Monitorizarea relatiei cu stakeholderii, ajustarea comunicarii si a strategiei de abordare (Monitor Stakeholder Engagement)
 • Simulare examen certificare  Project Management Professional (PMP)®

15 Test final de simulare a examenului de certificare Project Management Professional PMP®

Certificari asociate cu cursul PMP Exam Prep 

Trainingul PMP Exam Prep  ajuta la obtinerea urmatoarelor certificari:

Standarde asociate cu cursul PMP Exam Prep 

Trainingul PMP Exam Prep este respecta si este aliniat la urmatoarele standarde:

Standard

Alte trainiguri  asociate cu cursul PMP Exam Prep 

Trainingul PMP Exam Prep este corelat cu urmatoarele trainguri:

* Preturile nu includ TVA.
* Pentru persoanele fizice NU se aplica TVA.

0 %
Promovabilitate   la examenul de certificare
11-15
Octombrie
Training Public:

PMP Exam Prep

Calendar cursuri programate

Consultati lista de cursuri programate pentru perioada urmatoare

Impresii de la training

Trilex - Acreditare internationala

Pentru a va asigura de calitatea programelor de training si de recunoasterea internationala a diplomelor pe care le obtineti, Trilex este :

loge trilex training - agile | six sigma | project management | PRINCE2

Training si consultanta

Business Analysis – Project Management – Agile – PRINCE2® – Six Sigma – Certificari

Modificari conditii de eligibilitate

Certificare PMP

PMI a modificat conditiile de eligibilitate!

 • NU se mai solicita 4.500 ore de efort in proiecte
 • NU mai este necesara persoana de contact pentru referinte

Raman doar urmatoarele conditii:

 • 35 de ore de curs in domeniul de management de proiect
 • 36 de luni unice de experienta in proiecte in ultimii 8 ani