fbpx

Project Management – Waterfall

Waterfall (Metodologie proiect)

Este bine cunoscut faptul ca majoritatea proiectelor (peste 70%) deviaza de la directia dorita, generind depasiri de bugete, intirzieri si livrabile incomplete. Unul dintre motive este lipsa unei metodologii, a unui proces de management de proiect care sa ghideze derularea intregului proiect.

Exista abordari de proiecte predictive si Agile. 

Metodologiile de tip predictiv, mai sunt cunoscute si sub denumirea de “waterfall”. Proiectele de tip predictiv se caracterizeaza prin faze de proiect parcurse una dupa alta.

 

 

ciclul de viata proiect

Ciclul de viata al proiectului (Project Management Life Cycle)

Ciclul de viata al proiectului (Project Management Life Cycle), ajuta la organizarea proiectului.
Astfel echipa de proiect parcurge fiecare faza si activitate de project management mai usor si mai eficient.

Ciclul de viata al proiectului – abordare predictiva- are de obicei 4 etape mari: 

 

 

  1. Initierea presupune demararea proiectului, documentarea analizei de cost/beneficiu/risc (business case), studuiului de fezabilitate, cadrul de referinta si alegerea echipei de proiect.
  2. Planificarea presupune planificarea si crearea planurilor asociate: project plan, planulde resurse umane si echipamente, planul finaciar (bugetul), planul de obtinere a aceptantelor, planul de comunicare,etc.
  3. Derularea proiectultui (Executia) presupune crearea livrabilelor proiectului si controlul diverselor elemente cum ar fi livrabilele, aria de cuprindere a proiectului (scope), calitatea, riscurile si problemele aparute, etc
  4. Inchiderea proiectului presupune dezalocarea resurselor, predarea catre client si receptia livrabilelor proiectului si realizarea analizei post implementare a proiectului.

Initierea proiectului

initierea proiectului (Project Initiation) reprezinta prima faza a ciclului de viata al proiectului si insemana demararea proiectului. Proiectul este initiat definind obiectivele si aria lui de cuprindere (scope), facind justificarea economica pentru initierea lui si prezentind pe larg solutia care va fi implementata. De asemenea se va identifica managerul de proiect care este potrivit sa conduca acest proiect, si se va organiza proiectul, iar la sfirsitul acestei faze se va face o analiza (review) cu ce a mers bine si ce nu in timpul acestei faze de initiere. Faza de initiere a proiectului are 6 etape principale:

initiere proiect

Planificarea (project planning)

Dupa definirea proiectului si numirea echipei de proiect se intra in faza de planificare detaliata (Project Planning phase). Aceasta necesita crearea unui set de documente de planificare care sa ghideze echipa d proiect in derularea proiectului. Faze de planificare ( Planning Phase) presupune realizarea celor 10 etape principale:

planificare proiect

Dezvoltarea livrabile

Dupa definirea proiectului si obtinerea setului de documente de planificare a proiectului, proiectul intra in faza de executie. (Execution phase).

Aceasta este faza in care livrabilele proiectului sunt realizate (construite, dezvoltate, elaborate) si apoi prezentate clientului (intern sau extern) pentru acceptanta.

in timpul realizarii livrabilelor unui proiect, un set de procese (secventa de pasi , de activitati) sunt intrebuintate pentru a monitoriza si controla livrabilele pe care proiectul le va livra.

Aceste procese includ managementul timpului, costurilor, calitatii, schimbarii in proiect, probelemelor (issues), riscurilor, furnizorilor si comunuicarii intre membrii echipei de proiect.

In momentul in care toate livrabilele proiectului au fost produse si clientul a acceptat solutia finala, proiectul este gata sa fie inchis.

derulare proiect

Inchiderea proiectului

Inchiderea proiectului (Project Closure) presupune predarea livrabilelor catre client, predarea documentatiei rezultate, inchiderea contractelor cu furnizorii, dealocarea resurselor din proiect, si comunicarea catre toti participntii din proicet (stakeholders) a inchiderii proiectului. Ultima etapa din proiect este analiza post implemntare a proiectului (Post Implementation Review) pentriu a determina nivelul de succes al proiectului si a identifica ce a mers bine si ce nu (lessons learned) .

inchiderea proiectului

Va place articolul?

Share on Facebook
Share on Linkdin