fbpx

Termeni si Conditii

Cuprins

Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal

Trilex Consulting SRL, denumita in continuare Furnizorul, societate infiintata in conformitate cu legislatia din Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5755, Cod de Identificare fiscala RO 17412138, cu sediul social in Bucuresti, Str Fabriciii nr. 10,  sector 1, in calitate de Operator,

Prelucreaza datele dvs. cu caracter personal cu buna credinta si in scopurile specifice, in baza Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (intitulat in cele ce urmeaza Regulament), asa cum este mentionat in prezenta nota de informare.

1. Datele cu caracter personal prelucrate

Datele prelucrate de furnizor sunt:

 • Numele si prenumele;
 • Adresa de domiciliu, telefon, email;
 • Informatiile bancare pentru facturare;
 • Codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate.

Aceste date sunt prelucrate de catre Furnizor in urmatoarele scopuri:

2. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

 • Ofertarea de cursuri;
 • Furnizarea de servicii educationale si de training;
 • Incheierea si executarea contractelor de prestari servicii si facturarea serviciilor prestate;
 • Pentru emiterea de diplome si certificari;
 • Pentru colectarea de debite/recuperarea de creante, conform contractelor incheiate si a interesului legitim, inclusiv executarea silita
 • Protejarea drepturilor si intereselor Furnizorului in instanta;
 • Pastrarea, depozitarea si arhivarea documentelor, conform art. 6, alin 1, lit. c) si f) din Regulament;

3.Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe toata durata executarii contractului/prestarii de servicii si ulterior finalizarii raporturilor de colaborare pe o perioada de 10 ani, reprezentand perioada legala obligatorie de arhivare a documentelor.

4.Necesitatea si temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal

Temeiul prelucrarii datelor este unul legal si/sau contractual si are la baza raportul comercial ce a luat nastere intre dvs si Furnizor, prin solicitarea unei oferte de instruire si/sau incheierea unui contract de furnizari servicii si/sau completarea unui formular de inscriere, precum si in baza unui temei legitim, necesar si indispensabil desfasurarii activitatii comerciale si economice a Furnizorului.

In situatia refuzului de a comunica datele de mai sus, Furnizorul se afla in imposibilitatea de a incepe o colaborare contractuala cu dvs. si/sau inregistrarea solicitarii dvs de inscriere la un curs.

5.Persoane imputernicite si destinatarii datelor

In vederea indeplinirii obligatiilor legale si/sau furnizarii de servicii complete de consultanta si training, Furnizorul poate transmite datele tale cu caracter personal catre autoritati publice, organe judiciare, birouri notariale, parteneri si/sau furnizori externi, imputerniciti catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii si alte categorii de destinatari, din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spatiului Economic European, cu respectarea principiilor prevazute de Regulament.

6.Operatori asociati

Datele cu caracter personal, pot fi transmise catre operatori asociati, in vederea indeplinirii anumitor obligatii legale sau contractuale, necesare desfasurarii relatiei de colaborare cu dvs., precum AXELOS Ltd.

7.Drepturile persoanei vizate

In calitate de persoana vizata, ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate de catre Furnizor, aveti urmatoarele drepturi, prevazute de Regulament:

 • Dreptul de acces -> dreptul de a obtine o confirmare din partea Furnizorului daca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, puteti avea acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;
 • Dreptul la portabilitatea datelor -> dreptul de a primi datele personale intr-un format standard, structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit in mod automat, precum si dreptul ca datele dvs. sa fie transmise unui alt operator fara obstacole din partea Furnizorului;
 • Dreptul la opozitie -> dreptul de a va opune, din motive legate strict de situatia dvs. particulara, prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor date;
 • Dreptul la rectificare -> dreptul de a solicita corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte ori de a obtine completarea datelor personale care sunt incomplete, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil si presupune eforturi disproportionate;
 • Dreptul la stergerea datelor/Dreptul de a fi uitat -> dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazurile in care: datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, retragerea consimtamantului si/sau inexistenta niciunui temei legal pentru prelucrare, in cazul opunerii prelucrarii si nu exista un interes legitim al Furnizorului care sa prevaleze, datele au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale,  datele au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii -> dreptul persoanei vizate de a obtine restrictionarea datelor cu caracter personal in oricare din urmatoarele cazuri:

  • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
  • se contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite ca operator sa verificam exactitatea datelor in cauza;
  • Furnizorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru o actiune in instanta;
  • persoana vizata s-a opus prelucrarii (Articolul 21, Alineatul 1) pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Furnizorului in calitate de operator prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata -> dreptul de a solicita de a nu fi depus unei decizii automatizate, individuale sau bazate pe crearea de profiluri si de a solicita interventia umana in procesul decizional;
 • Dreptul de a retrage consimtamantul -> dreptul de a isi retrage consimtamantul, atunci cand prelucrarea se face in temeiul consimtamantului persoanei vizate, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa Furnizorului pe  adresa de email dpo@trilex.ro.

De asemenea, in calitate de persoana vizata, aveti dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si instantelor de judecata.

Termenul de raspuns al Furnizorului in cazul unei solicitari privind exercitarea drepturilor dvs. privind protectia datelor este de 30 de zile de la data primirii solicitarii dvs.

Furnizorul, in calitate de operator de date cu caracter personal, garanteaza ca prelucreaza datele dvs. in conditii de legitimitate, implementand masurile tehnice si organizatorice impuse de Regulament pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor.

Politica de cookies

Începând cu intrarea în vigoare a Regulamentului European 2016/679 privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), vizitatorii site-urilor web au dreptul să fie informați în mod specific și la zi despre toate datele care sunt colectate despre ei, scopul colectării ca și despre unde și cui sunt transmise aceste date.

 

Ce este un cookie?

Un cookie este un fișier text care conține informații descărcate pe dispozitivul dumneavoastră atunci când vizitați (pentru prima dată) un site web. Acel cookie este trimis înapoi la fiecare vizită ulterioară către site-ul web de origine sau către alt site web care îl recunoaște. Cookie-urile sunt utile deoarece permit unui site web să recunoască un dispozitiv și vă oferă o experiență mai eficientă și personalizată.

Ce NU este un cookie?

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate și nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou.

Ce tipuri de cookie sunt utilizate?

Trilex  folosește pe site-urile sale atât cookie-uri proprietare cât și cookie-uri terțe.

Cookie-urile proprietare sunt cookie-uri utilizate de Trilex  când vizitați unul dintre site-urile noastre web și sunt de următoarele tipuri: tehnice, de sesiune, persistente și funcționale:

 • Cookie-urile tehnicesunt esențiale pentru funcționarea corectă a site-ului web. Aceste cookie-uri vă permit să navigați între diferite secțiuni ale site-ului web și să utilizați funcții specifice.
 • Cookie-urile de sesiunesunt cookie-uri temporare care vă permit să navigați simplu și rapid pe site.
 • Cookie-urile persistente sau ‘cookie-urile de urmărire’durează mai multe sesiuni și rămân în browser o perioadă de timp după încheierea sesiunii (dacă nu le ștergeți).
 • Cookie-urile funcționalemonitorizează funcționarea corectă a site-ului web și îi permit acestuia să țină minte opțiunile dumneavoastră (de ex., limba, numele de utilizator sau regiunea). Acestea oferă funcții îmbunătățite și personale, care vă ajută să nu mai selectați opțiunile de fiecare dată când vizitați site-ul web.

Cookie-urile terțe sunt module cookie care sunt utilizate de Trilex  când vizitați unul dintre site-urile noastre web și sunt de următoarele tipuri:

 • Cookie-urile de performanță(Google Analytics): colectează informații anonime și centralizate despre comportamentul dumneavoastră online (tipul de browser, adresa IP, sistemul de operare utilizat, numele domeniului site-ului pe care l-ați vizitat și momentul părăsirii site-ului, data și ora la care ați vizitat un site web, etc.) în scopuri statistice și pentru generarea profilurilor vizitatorilor. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați politica de confidențialitate a Google.
 • Cookie-urile soluției reCaptcha (Google Recaptcha): sunt folosite pentru a verifica dacă datele introduse pe formularele din site-ul nostru au fost introduse de un om și nu de către de un program automatizat. Pentru a face acest lucru, reCAPTCHA analizează comportamentul vizitatorului site-ului pe baza diferitelor caracteristici. Această analiză începe automat în momentul în care vizitatorul site-ului intră pe site. Pentru analiză, reCAPTCHA evaluează diverse informații (de exemplu, adresa IP, durata vizitei). Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați politica de confidențialitate a Google.
 • Cookie-urile pe care la folosim noi nu colectează date care să vă dezvăluie identitatea și, de aceea, nu vă putem identifica cu ajutorul lor. Site-urile noastre web pot conține link-uri către alte site-uri web care nu sunt deținute/administrate de Trilex (conținut terț, linkuri și plug-in-uri). Trilex  nu își asumă responsabilitatea pentru practicile de confidențialitate aplicate de aceste site-uri web.

Cum vă exprimați acordul?

Când vizitați pentru prima dată site-urile noastre, în partea de jos a ecranului este afișat un banner cu un mesaj despre cookie. Dacă dați click pe butonul „De acord” sau continuați să vizitați site-ul, atunci vă exprimați acordul implicit pentru utilizarea cookie-urilor conform prezentei politici de utilizare a cookie-urilor, cu excepția cazului în care v-ați setat browserul astfel încât să respingă cookie-urile (vezi mai jos).

Cum respingeți cookie-urile?

Puteți să vă retrageți în orice moment acordul ștergând cookie-urile din browser.

În cazul în care doriți o setare mai granulară a cookie-urilor, acest lucru se poate face din setarile browser-ului. Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se gasesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browser-ului web.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare sau puteți folosi opțiunea “ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii:

Schimbarea setărillor din browser pentru a respinge cookie-urile poate influența modul în care ne accesați site-ul web și este posibil să vă fie respins accesul la anumite secțiuni ale acestuia. Puteți schimba în orice moment setările browserului.

Pentru a afla mai multe despre cookie-uri, inclusiv cum le puteți sterge de pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră, puteti să accesați: https://www.cookiebot.com/en/functions/

Termeni si Conditii

Folosirea acestui SITE (www.trilex.ro si a subdomeniilor sale) implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acestora. Trilex isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara notificare prealabila. Cea mai recenta versiune va fi publicata aici si o va inlocui pe cea curenta.

Acest SITE este dedicat utilizarii de catre persoanele fizice si juridice care au relatii contractuale cu Trilex, sau care doresc sa initieze astfel de relatii.

1. Procesarea si securitatea datelor personale

Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre Trilex pentru oferirea de servicii si produse (confirmarea comenzilor, efectuarea facturilor, prestarea serviciilor, etc), conformregulamentelor prvind protectia datelor personale procesate si a legislatiei in vigoare.

Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.

Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. Trilex se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si Trilex .

Trilex se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de legislatia in vigoare, iar la cererea dumneavoastra, se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conform Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Trilex certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Regulamentul (UE) 2016/679  privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):

a.dreptul de a cere Trilex sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
b.dreptul de a cere Trilex sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
c. dreptul de a cere Trilex sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
d. dreptul de a cere Trilex sa inceteze expedierea de mesaje promotionale din cadrul campaniilor de marketing.
e. In cazul platilor efectuate cu cardul, produsele de pe acest site web sunt comercializate prin intermediul solutiilor de plata online oferite de terti certificati.
Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal va rugam sa consultati nota de informare privind GDPR.

2. Copyright

Intregul continut al SITE-ului – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date – este proprietatea Trilex si a furnizorilor sai si este aparat de Legea pentru protectia drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul Trilex a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

3. Accesul la SITE

Trilex garanteaza utilizatorului acces limitat, in interes personal sau de serviciu, pe acest SITE si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Trilex fara acordul prealabil scris al acesteia.

4. Politica de cookies

Începând cu intrarea în vigoare a Regulamentului European 2016/679 privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), vizitatorii site-urilor web au dreptul să fie informați în mod specific și la zi despre toate datele care sunt colectate despre ei, scopul colectării ca și despre unde și cui sunt transmise aceste date.

Site-ul web aparținând Trilex folosesc cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. “Cookie”-urile au rolul de a facilita accesul și livrarea serviciilor folosite de utilizatorii de Internet, precum personalizarea anumitor setări (limba, țara, prețuri afișate în moneda națională). “Cookie”-urile, pe baza informațiilor pe care le adună despre utilizatori, îi ajută pe deținătorii de site-uri să își eficientizeze produsul astfel încât acesta să fie cât mai ușor accesat de către utilizatori și de asemenea, cresc gradul de eficiență a publicității online.

Cookie (“browser cookie” sau “HTTP cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe orice terminal cu acces la Internet (computer, telefon mobil, tabletă etc.) și este instalat prin solicitarea emisă de un web-server unui browser (ex: Firefox, Chrome).

Noile reguli impuse de GDPR au un impact direct și asupra politicii noastre cookie, pe care o actualizăm cu această ocazie.

Prin această politică intenționăm să vă informăm despre:

 • Ce tip de cookie-uri există pe site-urile noastre,
 • Cât timp persistă acestea în browser-ele vizitatorilor,
 • Ce date urmăresc aceste cookie-uri,
 • Care este scopul final al acestor cookie-uri (funcționalitate, preferințe, statistici, marketing etc.),
 • Unde sunt trimise datele și cu cine sunt partajate,
 • Cum se poate refuza utilizarea cookie-urilor și cum se pot schimba ulterior setările browser-elor legate de cookie-uri.

Regulamentul GDPR permite stocarea de cookie-uri pe echipamentele dumneavoastră daca sunt strict necesare pentru buna funcționarea a siteului web. Acest site web folosește diferite tipuri de cookie-uri. Anumite cookie-uri sunt instalate de către terți. Vă puteți modifica sau retrage în orice moment consimțământul dat în Politica de cookie.

Puteți afla mai multe despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale și despre cum ne puteți contacta din nota de informare privind GDPR.

În cazul în care doriți o setare mai granulară a cookie-urilor, acest lucru se poate face din setarile browser-ului. Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se gasesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browser-ului web.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare sau puteți folosi opțiunea “ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii:

Pentru a ști tot ce trebuie despre cookie-uri, inclusiv cum le puteți sterge de pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră, vă rugăm să accesați: https://www.cookiebot.com/en/functions/

5. Descrierea produselor sau serviciilor

Trilex nu ofera nici o garantie, in mod expres nici implicit, in ceea ce priveste inclusiv dar fara limitare la, functionarea acestui SITE, informatia, continutul, materialele sau produsele de pe site precum si potrivirea lor pentru un anumit scop. Vizitatorii sunt de acord in mod expres ca folosirea acestui site si cumpararea produselor se face pe propriul risc.

Trilex nu poate garanta disponibilitatea tuturor produselor sau serviciilor prezentate. Trilex si furnizorii sai isi rezerva dreptul sa modifice specificatiile produselor sau serviciilor fara o notificare prealabila.

O parte din continutul SITE-ului (texte, descrieri ale produselor/serviciilor, caracteristici, imagini, simboluri) a fost alcatuit in colaborare cu reprezentantii marcilor respective. Din acest motiv, Trilex nu isi asuma responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate, acestea fiind identice cu cele puse la dispozitia noastra de catre reprezentantii fiecarei marci.
Valoarea maxima a obligatiilor companiei Trilex fata de orice client in cazul nelivrarii sau a livrarii necorespunzatoare este valoarea sumelor incasate de Trilex de la acest client.

6. Preturi

Preturile de vanzare finale includ TVA si cheltuielile de livrare. In anumite sectiuni ale SITE-ului (www.trilex.ro) preturile nu contin TVA si este specificat acest lucru in mod explicit.
Produsele/serviciile cumparate prin intermediul acestui SITE nu pot fi revandute sau distribuite in scopuri comerciale, sau in orice alt scop fara acordul explicit al trilex.

Licente – Unele produsele (traininguri, cursuri online) cumparate online de pe SITE-ul Trilex, constau in licenta (dreptul de acces/utilizare al unui continut ce este proprietatea intelectuala al unei firme terte). Licenta privind dreptul de acces la cursurile online nu este transmisibila si este detinuta numai de catre persoana care a platit pentru acest drept si/sau persoana mentionata in formularul de comanda. Este interzisa transferarea dreptului de acces unei alte persoane decat celei mentionate mai sus.

7. Litigii

Orice litigiu aparut in legatura cu utilizare acestui SITE va fi rezolvat pe cale amiabila. In cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor de judecata romane. Fiind de acord cu acesti Termeni si Conditii, clientul isi asuma in totalitate cele mentionate.

 

 

Politica de livrare comenzi

Trilex livreaza serviciile de training si consultanta online sau offline.

1. Livrearea cursurilor online, cu instructor

Cursurile online se livreaza prin Internet cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale folosind aplicatii specifice cum ar fi  Zoom, Microsoft Teams, Webex, etc. Participantii folosesc telefoanele, tableltele  sau laptopurile lor personale pentru a se conecta la serverele aplicatiilor respective. Instructorul livreaza online continutul informativ al cursurilor prin prezentari, studii de caz si exercitii in echipa.La anumite cursuri se livreaza prin curier, inainte de sustinerea cursului, materiale de training in format fizic.

2. Livrarea cursurilor in sala, cu trainer

Cursurile tinute in sala cu trainer se desfasoara prin prezenta fizica in locatii potrivite pentru desfasurarea acestor activitati educationale, de pregatire si formare. Salile utilizate sunt echipate cu mijloace audio-vizuale specifice (proiector, laptop, etc). La inceputul cursului, trainerul va inmana fiecarui cursant materialele de training corespunzatoare, in format fizic.  Trainerul livreaza informatile aferente trainingului, urmarind curicula, prezentand informatiile si notiunile teoretice necesare, efectuind exercitii aplicative in echipa  si raspunzand intrebarilor adreasate de cursanti.

Politica de anulare comenzi

Anularea comenzilor si renuntarea participarii la training se poate efectua cu cel putin 48 de ore lucratoare inainte de inceperea cursurilor, prin notificare scrisa trimisa pe adresa: office@trilex.ro, mentionand numele persoanei inscrise, cursul la care nu mai poate participa si perioada de desfasurare a sesiunii de curs.

 

Valoarea aferenta facturii emise pentru participarea la care se renunta va fi returnata prin transfer bancar in contul din care s-a achitat factura emisa. Daca Trilex a avut cheltuieli de inscriere pentru acea persoana (cum ar fi insa nelimitate la cheltuieli de transport pentru trimiterea materialelor de curs, plati efectuate pentru rezervarea salii de curs si a serviciilor de catering aferente persoanei etc), acestea vor fi comunicate persoanei care a notificat renuntarea si deduse din suma platita.

 

Suma platita pentru participarea la un curs nu mai poate fi returnata daca notificarea privind renuntarea la participare este facuta cu mai putin de 48 de ore lucratoare inaintea datei de incepere a sesiunii de curs sau de-a lungul desfasurarii acesteia.