fbpx

Curs Preparing a Successful Business Case

Analiza Cost – Beneficiu a Proiectelor

Rating:
5/5
Categorie curs:
Concepte teoretice
Exercitii practice
Exemple, studii de caz
pmi_logo+endorsed course
07-09
Octombrie
Training Public:

Business Case – Analiza Cost, Beneficiu, Risc

Pret: 375

Training-ul “Preparing a Successful Business Case” va invata cum se elaboreaza o analiza cost – beneficiu, cum se evalueaza si se justifica o investitie intr-un proiect, ce informatie trebuie sa contina un bussiness case, cum sa coordonati realizarea unui business case si cum sa il prezentati catre management pentru a fi aprobat.

Training-ul “Preparing a Successful Business Case” prezinta cele mai bune tehnici de identificare costuri si beneficii, analiza si structurarea informatiei in functie de audienta si de nevoia pentru care business-case-ul a fost creat.

Exercitiile aplicative din timpul trainingului va ofera abilitatile necesare pentru a elabora cu usurinta un business case cu toate informatiile necesare luarii unei decizii: costuri, beneficii, cash flow si indicatorii financiari, analiza de risc si analiza presupunerilor.

1. Introducere. Concepte.

 • Contextul organizational
  • Procesul decizional privind investitiile si lansarile de noi proiecte
  • Definire “capital budgeting” si “portfolio management”
  • Descrierea procesului de portfolio management si implementarea strategiei prin proiecte (aliniere la standardele PMI)
  • Definire obiective de business: financiare, strategice / termen lung, scurt si exemple
  • Metoda comparatiei in pereche (pair wise comparison) pentru prioritizarea obiectivelor unei organizatii
  • Conceptul de frontiera eficientei (efficient frontier) in optimizarea portofoliului de proiecte in vederea atingerii obiectivelor strategice
 • Introducere in Business Case

  • Definitie si caracteristici. Istoric.
  • Aplicabilitatea unui business case
  • Procesul de elaborare business case si livrabilele aferente
  • Echipa care realizeaza business case-ul: componenta si competente necesare
 • Structura recomandata a unui Business Case:
  • Descrierea succinta a proiectului, aria de cuprindere, obiectivele proiectului
  • Estimarea fluxurilor de numerar (cash flow projections)
  • Prezumtii si metode utilizate in analiza cost-beneficiu
  • Beneficiile relevante ale proiectului
  • Factorii de succes ai proiectului
  • Identificarea si masurarea riscurilor relevante pentru proiectul de investitii
 • Probleme intalnite in elaborarea unui business case. Criterii de succes. Avantajele si dezavantajele unui business case
 • Diferenta dintre analiza cost-beneficiu (business case) si planul de afaceri (business plan)
 • Contabilitate financiara versus contabilitate de gestiune

2. Structura unui Business Case

 • Introducere

  • Titlu si subtitlu. Autori si Destinatari. Data.
  • Sinteza informatiilor pentru management (Executive Summary)
  • Disclaimer
  • Mentionarea scopului pentru care se solicita acest business case si cum anume vor fi folosite informatiile si rezultatele descrise (planificare, bugetare, decizie)
  • Descrierea situatiei curente din organizatie si motivatia (nevoia) care a generat elaborarea acestui business case
 • Metode si Presupuneri

  • Aria de cuprindere acoperita de business case si limitarile stabilite (in / out of scope). Perioada analizata.
  • Indicatorii financiari ce se vor calcula precum si alte criterii de decizie
  • Presupunerile identificate precum si variabilele scenariilor de analiza. Sursele de date folosite.
  • Proiectarea scenariilor de analiza. Decizii privind necesitatea realizarii fluxurilor de numerar (cash flow) cu valori incrementale sau valori totale
  • Alegerea modelului de cost potrivit. Criterii folosite in alegere.
  • Stabilirea tipurilor de beneficii relevante cerintelor pentru acest business case. Justificarea introducerii acestor tipuri de beneficii in analiza
 • Impactul investitiei in organizatie

  • Tipurile de impact luate in considerare: impact financiar si contributia la atingerea obiectivelor organizatiei
  • Cash-flow – definitie. exemple
  • Model financiar dinamic: definitie. exemple
  • Indicatori financiari: definitie. exemple
 • Analiza de sensibilitate (sensitivity analysis). Analiza de risc. Plan de contingenta.
 • Concluzii si recomandari

3. Costuri relevante: Identificare si Estimare

 • Definitii: cost, pret, profit, cheltuiala, costuri efectuate (sunk cost), costuri de oportunitate (opportunity cost)
 • Clasificare costuri: directe/indirecte, fixe/variabile
 • Identificare costuri: modele de costuri
  • costuri generate de resursele din proiect (resource-based)
  • costuri generate de activitatile din proiect (activity-based-costing)
  • folosirea modelului de cost pentru analize manageriale si decizii
 • Estimare costuri : metode aplicabile
  • folosirea modelului de cost ales
  • abordarea simpla si rapida – procentuala
  • alocarea costurilor pe activitati in baza stabilirii unei chei de alocare (metoda ABC – activity-based-costing)
 • Costuri cu finantarea proiectului. Metodele de finantare si impactul asupra profitabilitatii proiectului.

4. Beneficii relevante: Identificare si Estimare

 • Definitie: beneficii financiare si non-financiare: tangibile, intangibile
 • Estimarea financiara a beneficiilor

  • Reducerea costurilor in organizatie
   • realizarea de economii (cost saving)
   • evitarea unor cheltuieli (avoided costs)
  • Cresterea veniturilor
  • Contributia proiectului la realizarea altor obiective de business
 • Identificarea si cuantificarea valorica a beneficiilor
  • Corelarea beneficiu – obiective de business
  • Identificarea indicatorilor cuantificabili aferenti obiectivului de business cu care este corelat beneficiul
  • Stabilirea valorilor target ale indicatorilor pentru obiectivul de business
  • Determinarea ponderii beneficiului in atingerea obiectivului
  • Calculul valorii financiare cu care beneficiul contribuie la realizarea obiectivului
 • Metode de estimare a Beneficiilor
  • Valorea lui 1 (The value of One)
  • Valoarea Monetara Asteptata (Expected Monetary Value – EMV)
  • Cautarea valorii target (Goal Seeking)
  • Arborii de decizie (Real Option Theory)
  • Folosirea benchmark-urilor

5. Situatii financiare esentiale

 • Contul de Profit si Pierdere (Income Statement)
  • Explicatii structura.
  • Definire: CAPEX si OPEX
  • Exemple
 • Balanta (Balance Sheet)
  • Definire: Bunuri (assets), Datorii (liabilities). Explicatii structura.
  • Exemple
 • Notiunea de flux de numerar. Cash Flow.
  • Reprezentarea grafica a unui flux de numerar (cost and benefit time line)
  • Diferenta dintre “Fluxul de numerar” (Cash flow statement) si “Contul de profit si pierdere” (Income statement)
 • Definire: depreciere si amortizare.
 • Exemple

 6. Analiza rezultatelor. Luarea deciziei.

 • Indicatori financiari relevanti pentru evaluarea “atractivitatii si viabilitatii” proiectului
  • Categorii de fluxuri de numerar
   • fluxul de numerar (cash flow stream)
   • fluxul de numerar net (Net cash flow)
   • fluxuri de numerar nete cumulate (Cumulative net cash flow)
   • fluxuri de numerar actualizate ( Discounted cash flow).
   • flus de numerar cu valori totale vs valori incrementale
  • Valoarea Prezenta (Present Value)
  • Valoarea neta actualizata (Net Present Value – NPV)
  • Perioada de amortizare a investitiei (Payback period)
  • Rentabilitatea interna a proiectului (Internal rate of return – IRR)
  • Profitabilitatea proiectului (Return on investment – ROI)
  • Costul total al investitiei (Total Cost of Ownership – TCO)
  • Folosirea Excel pentru calculul indicatorilor financiari
 • Alte criterii de decizie: indicatori non-financiari. Exemple.
 • Diagrame si grafice utilizate in analiza cost beneficiu a proiectului pentru facilitarea deciziei de investitie
 • Analiza de sensibilitate si de risc a modelului financiar al proiectului
  • Analiza simpla de sensibilitate. Identificarea variabilelor care afecteaza cel mai mult rezultatul final al scenariului
 • Simularea Monte Carlo.
  • Exemplu de simulare. Pregatirea simularii.
  • Rularea Simularii. Interpretarea rezultatelor
 • Efectul Amortizarii / Deprecierii asupra fluxului de numerar. Introducere in metode de estimare a cheltuielilor cu amortizarea
 • Efectul impozitelor asupra fluxului de numerar. Fluxul de numerar al proiectului inainte si dupa taxe
 • Utilizarea analizei financiare de ” atractivitate” a proiectului pentru planificare sau in decizia de finantare a proiectului
 • Analiza Incrementala – exemple de aplicabilitate in luarea unei decizii privind:
  • acceptarea unei comenzi la un pret special
  • dezvoltarea interna a unui produs sau achizitia lui de la un furnizor
  • pastrarea unui echipament sau inlocuirea lui
  • renuntarea la un produs sau segment de business neprofitabil

Obiectivele trainingului sunt:

 • elaborarea unui analize cost beneficiu (studiu de fezabilitate, business case) pentru un proiect / investitie
 • realizarea legaturii dintre business case si obiectivele organizatiei
 • definirea structurii recomandate in elaborarea unui business case
 • selectia modelului de costuri potrivit si metode de estimare pentru costurile proiectului
 • identificarea beneficiriilor ce pot fi asociate proiectului si metode de estimare si cuantificare a acestora (inclusiv beneficiile non-financiare)
 • intelegerea principalelor situatii financiare: contul de profit si pierderi (profit & loss – P&L), fluxuri de numerar (cash flow) si balanta (balance sheet)
 • realizarea unui cash flow al proiectului, calculul indicatorilor financiari: discounted cash flow, perioada de recuperare a investitiei (payback period), valoarea prezenta (present value), net present value (NPV), internal rate of return (IRR) etc
 • aplicarea analizei presupunerilor (sensitivity analysis) si analizei Monte Carlo
 • prezentarea analizei cost beneficiu si a indicatorilor de rentabilitate ai proiectului in vederea facilitarii deciziei de investitie in proiect
 • project manageri
 • manageri responsabili pentru propunerea si lansarea proiectelor
 • analist portfoliu de proiecte
 • business analist
 • analist financiar de proiecte
 • persoane implicate in elaborare business case
 • persoane din departamentul PMO (Project/Program/Portfolio Management Office)

Pentru a beneficia din plin de acest training recomandam urmatoarele cunostinte preliminare:

 • familiaritate cu notiunea de investitie, strategie si obiective strategice si alinierea deciziilor de investitii la obiectivele organizatiei
 • Familiaritate cu notiuni generale de contabilitate manageriala
 • Familiaritate cu notiuni de management de proiect, livrabile, roluri si responsabilitati, alocare resurse, control indicatori de performanta proiect

* Preturile nu includ TVA.
* Pentru persoanele fizice NU se aplica TVA.

Programul cursului este zilnic  9:00 -17:00  (pentru cursurile cu instructor)

Standardele la care este aliniat acest curs

Acest curs este aliniat (respecta) cele  mai bune practici si tehnici  din urmatoarele standarde internationale:

Cursuri corelate

Acest curs are urmatoarele cursuri corelate:

07-09
Octombrie
Training Public:

Business Case – Analiza Cost, Beneficiu, Risc

Pret: 375
Impresii de la training
Training Corporate

Aveti mai mult de 4 persoane pentru care vreti sa organizati un training?

Pentru o oferta personalizata de training corporate, contacti-ne!

 

Calendar cursuri programate

Consultati lista de cursuri programate pentru perioada urmatoare

Impresii de la training
Trilex - Acreditare internationala

Pentru a va asigura de  recunoasterea internationala a diplomelor pe care le obtineti, Trilex este :