Training

Curs Project Management – Fundamentals

Management de Proiect – Fundamente

Rating:
5/5
Categorie curs:
Concepte teoretice
Exercitii practice
Exemple, studii de caz

Trainingul Project Management - Fundamentals este acreditat de:
PMI - Project Management Institute

Credite PDU/CDU obtinute: 21

Acestea se pot folosi pentru certificare/recertificare.

pmi_logo+endorsed course

Management de proiect (project management) – Fundamente ofera participantilor cunostintele necesare privind initierea, planificarea, derularea si inchiderea cu succes a proiectelor.

Multe dintre initiativele unei organizatii pot fi abordate si organizate ca proiecte. Managementul unui proiect nu este simplu si abilitatile de project management necesare ajung sa fie sofisticate. Totusi, aceste abilitati care tin de definirea si managementul unui proiect pot fi invatate. Intelegerea si practicarea conceptelor din acest training vor creste sansele de success ale proiectelor gestionate de voi.

“Project Management – Fundamente” pune bazele formarii project managerilor si a echipelor de proiect, abordand conceptele esentiale privind planificarea si urmarirea proiectelor intr-o maniera practica, interactiva care faciliteaza procesul de invatare.

Trainingul Managementul Proiectelor – Fundamente (Project Management – Fundamentals) este aliniat la standardul de Project Management –  A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – 6th Edition, publicat de Project Management Institute (PMI)®.

La sfarsitul acestui training, participantii vor fi capabili sa gestioneze cu succes managementul proiectelor prin:

 • Aplicarea tehnicilor potrivite privind initierea, planificarea, derulareasi inchiderea proiectelor alocate
 • Elaborarea unui plan integrat de proiect care sa raspunda la cat mai multe intrebari inainte de inceperea executiei
 • Managementul riscurilor,al problemelor si al schimbarilor din proiect (Change Request)
 • Intelegerea importantei stakeholderilor intr-un proiect si mecanismele prin care este gestionata relatia cu acestia
 • Participarea si lucrul eficient in echipe de proiect
 • Manageri de proiect (project manager)
 • Echipea de proiect
 • Manageri de departamente operationale
 • Manageri care coordoneaza project manageri si monitorizeaza progresul proiectelor
 • Alti participanti in proiect (stakeholders)

Nici una, acest training ofera o pregatire in toate aspectele managementului de proiect

1   Introducere in managementul proiectelor

 • Factorii de succes si eşec ai proiectelor. Activitate de grup.
 • Profesia de manager de proiect. (Project manager). Definitii.Descriere.
 • Ciclul de viata al proiectului ( Project Life Cycle).
 • Livrabilele proiectului (Deliverables).
 • Termenele si evenimentele cheie din proiect. Milestones.
 • Activitate de grup: Definirea ciclului de viata (faze, milestones, livrabile) pentru un proiect.
 • Metodologii pentru managementul proiectelor – concepte.
 • Procesele de project management
 • Structuri organizatorice si influenta lor asupra derularii proiectelor
 • Participantii in proiecte. (Project stakeholders). Tehnici de analiza si influenţare a  participanţilor in proiect
 • Activitate de grup:Analiza participanţilor in proiect; Crearea strategiilor de obţinere a suportului necesar proiectului
 • Standarde internationale care reglementeazaprocesele de  management de proiect. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide) – 6th Edition, publicat de Project Management Institute (PMI)® .

2 – Initierea proiectelor (Project Initiation)

 • Notiuni de managementul portofoliului de proiecte (Portfolio Management)
 • Studiu de fezabilitate proiect. Business Case. Analiza cost beneficiu proiect.
 • Selecţia unui proiect. Pregatirea unui proiect pentru aprobare si lansare.
 • Initerea proiectelor. Concepte. Importanta initierii unui proiect.
 • Project Charter (document necesar pentru initerea proiectului); continut recomandat
 • Matricea de prioritizare a constrangerilor unui proiect
 • Activitate de grup: Iniţierea unui proiect: crearea unui Project Charter

3 –  Planificarea proiectelor (Project Planning)

3.1 Realizarea planului integrat de proiect (Project Plan)

 • Planul integrat de proiect. Procesul de planificare.
 • Livrabilele etapei de planificare (planurile componente)

3.2 Definirea cerintelor proiectului. (Project Scope Management)

 • Cerinţele si continutul proiectului (Project Scope).
 • Cerintele proiectului (Project Requirements). Colectarea cerintelor. Prioritizarea cerinţelor
  Activitate de grup: Elaborarea unui document de cerinţe
 • Work Breakdown Structure (WBS) – structura defalcata a efortului/livrabilelor; utilitate
  Activitate de grup: Crearea structurii WBS
 • Planul pentru managementul livrabilelor si cerinţelor (Scope  Management Plan)
 • Setarea continutului aprobat al proiectului (Scope Baseline)

3.3 Realizarea graficului de executie (diagrama Gantt/schedule) (Project Time Management)

 • Elaborarea graficului de execuţie. (Project Schedule) . Diagrama Gantt.
 • Activitaţile din proiect (project tasks). Tipuri de dependente intre activitati.
 • Tehnici de estimare a duratelor ; conul de incertitudine.
 • Estimarea efortului necesar pentru realizarea activtatilor in proiect. Legatura efort – durata – disponiblitate resurse (%, FTE)
 • Alocarea resurselor pe activitati. Echilibrarea incarcarii resurselor (Resource leveling)
 • Moduri de prezentare a planului de proict: Network Diagram. Diagrama Gantt, Diagrama termenelor din proiect (Milestones Chart), Timeline, Calendarul activităţilor (Calendar views)
 • Drumul critic al proiectului. Durata proiectului.
 • Tehnici de reducere (compresie) a duratei proiectului. Crashing. Fast tracking.
 • Aprobarea graficului de executie (Schedule Baseline)
 • Crearea planului de proiect / graficului de execuţie (digrama gantt, schedule) cu aplicatia software Microsoft Project.(Activitate realizata de instructor)
 • Activitate de grup: Crearea unui timeline si stabilirea necesarului de FTE

3.4 Managementul riscurilor in proiecte (Project Risk Management)

 • Identificarea, analiza si prioritizarea riscurilor.
 • Definirea probabilităţii si impactului riscurilor. Generarea profilului de risc.
 • Clasamentul riscurilor; lista de monitorizare riscuri (watch list)
 • Strategii de gestionare a riscurilor. Eliminare, Reducere, Transfer, Acceptare, Escaladare. Planurile de contingenta.
 • Controlul riscurilor in proiecte
 • Activitate de grup: Indentificare, prioritizare si stabilirea unui plan de raspuns

3.5 Buget al proiectului. Managementul costurilor in proiect (Project Cost Management)

 • Concepte: Costuri. Tipuri de costuri. Buget.
 • Metode de estimare a bugetelor de proiect.
 • Componentele unui buget de proiect. Diferenta dintre buget proiect si costul aprobat al proiectului
 • Aprobarea costurilor din proiect (Cost Baseline)
 • Activitate de grup: Crearea bugetului de proiect

3.6 Managementul resurselor in proiect (Project Resource Management)

 • Documentele si livrabilele necesare pentru managementul resurselor
 • Resurse umane in proiecte. Echipa de proiect. Organizarea echipei de proiect.
 • Roluri si responsabilitati principlale in proiecte: sponsor (Project Sponsor), managerul de proiect (Project Manager), comitetul director al proiectului (Steering Committee), Membru in echipa de proiect (Team Member)
 • Document pentru definirea setului de reguli privind comportamentul in echipa de proiect (Team Charter)
 • Matricea de responsabilitati a proiectului (Responsability Assignment Matrix). RACI.
 • Organigrama proiectului (Project Organization Chart)
 • Lista cu informaţii despre echipa (Team Directory)
 • Activitate de grup: Crearea organigramei proiectului si a matricei RACI

3.7 Realizarea planului de comunicare in proiect. (Project Communication Management)

 • Comunicarea in Proiecte. Concepte. Importanta.
 • Identificarea cerintelor de comunicare ale stakeholderilor
 • Crearea planului de comunicare in proiect (Commuincation Plan)
 • Exemplu de planuri de comunicare des folosite in proiecte
 • Escaladarea problemelor. Procesul de escaladare către management.
 • Activitate de grup: Crearea planului de comunicare

3.8 Realizarea planului pentru managementul calitatii in proiect. (Project Quality Management)

 • Concepte.
 • Asigurarea Calitatii in proiecte (Quality Assurance)
 • Controlul Calitatii in proiecte (Quality Control). Standard de Calitate. Planuri de inspectie si testare.
 • Planul de obtinere a acceptantelor in proiect (Acceptance Management Plan)

3.9 Planul pentru managementul achizitiilor in proiect. (Project Procurement Management)

 • Planificarea achizitiilor (procurement). Stabilirea livrabilelor din proiect care necesita un furnizor extern.
 • Selectia furnizorilor. Negocierea. Contractul. Tipuri de contracte.
 • Criterii de selectie furnizori si ponderea in decizia privind castigatorul.
 • Documentatia de contract, modificarile la contract, gestionarea reclamatiilor

4 – Executia si controlul proiectului (Project Execution and Control)

 • Activităţile de executie si control in proiect. Crearea livrabilelor din proiect.
 • Monitorizarea duratelor si replanificarea activităţilor (Time Management)
 • Managementul costurilor (Cost Management)
 • Managementul schimbărilor in proiect (Change / Scope Management)
  Activitate de grup: Managementul schimbărilor din proiect
 • Managementul riscurilor si Managementul problemelor (Issue Management).
 • Managementul obţinerii acceptantei livrabilelor (Acceptance Management)
 • Managementul stakeholderilor si a comunicării in proiect cu acestia

5 – Inchiderea proiectelor (Project Closing)

 • Finalizarea / Inchiderea unui proiect sau a unei faze de proiect. Concepte. Importanta inchiderii corecte a unui proiect.
 • Predarea livrabilelor proiectului si obtinerea acceptantei finale.
 • Documentarea experienţei acumulate in proiecte (Lessons Learned)
 • Pregatirea raportului de inchidere proiect.
 • Arhivarea documentatiei de proiect; Celebrarea inchiderii

Certificari asociate cu cursul Project Management - Fundamentals 

Trainingul Project Management - Fundamentals  ajuta la obtinerea urmatoarelor certificari:

Standarde asociate cu cursul Project Management - Fundamentals 

Trainingul Project Management - Fundamentals este respecta si este aliniat la urmatoarele standarde:

Standard

Alte trainiguri  asociate cu cursul Project Management - Fundamentals 

Trainingul Project Management - Fundamentals este corelat cu urmatoarele trainguri:

* Preturile nu includ TVA.
* Pentru persoanele fizice NU se aplica TVA.

0 %
Promovabilitate   la examenul de certificare
16-18
August
Training Public:

Management de proiect – fundamente

Calendar cursuri programate

Consultati lista de cursuri programate pentru perioada urmatoare

Impresii de la training

Trilex - Acreditare internationala

Pentru a va asigura de calitatea programelor de training si de recunoasterea internationala a diplomelor pe care le obtineti, Trilex este :

loge trilex training - agile | six sigma | project management | PRINCE2

Training si consultanta

Business Analysis – Project Management – Agile – PRINCE2® – Six Sigma – Certificari