fbpx

Curs Project Management – Fundamentals

Management de Proiect – Fundamente

Rating:
5/5
Categorie curs:
Concepte teoretice
Exercitii practice
Exemple, studii de caz
pmi_logo+endorsed course
29-31
Iulie
Training Public:

Project Management Fundamente

Pret: 325
17-19
Iunie
Training Public:

Project Management Fundamente

Pret: 325
11-13
Septembrie
Training Public:

Management de proiect – fundamente

Pret: 325

Management de proiect  – Fundamente este un curs de 3 zile care ofera participantilor cunostintele necesare privind initierea, planificarea, derularea si inchiderea cu succes a proiectelor.

Project management fundamenteMulte dintre initiativele unei organizatii pot fi abordate si organizate ca proiecte.

Pentru a avea succes o organizatie are nevoie de manageri de proiect care sa stie bine cum sa faca bine management de proiect. Pentru proiecte complexe care se deruleaza in constrnageri de buget, termene si specificatii clare, abilitatile de project management ajung sa fie sofisticate. Totusi, aceste abilitati  pot fi invatate.

Acest curs va ofera metode si tehnici verificate in practica in mii de proiecte , de catre project manageri cu experienta. Cursul Project Management Fundamente este aliniat la un standardul PMI de project management,  PMBOK (Project Management Body of Knowledge) si garanteaza accesul la cele mai bune practici.

“Project Management – Fundamente” pune bazele formarii project managerilor si a echipelor de proiect.

Pentru a asigura succesul proiectului, project managerul are nevoie sa cunoasca si sa aplice mai multe metode si tehnici: managementul cerintelor, achizitii, bugetare, planificare, managementul riscurilor, managementul achizitiilor si multe altele.

1   Introducere in management de proiect

 • Factorii de succes si eşec ai proiectelor. Activitate de grup.
 • Profesia de manager de proiect. (Project manager). Definitii.Descriere.
 • Ciclul de viata al proiectului ( Project Life Cycle).
 • Livrabilele proiectului (Deliverables).
 • Termenele si evenimentele cheie din proiect. Milestones.
 • Activitate de grup: Definirea ciclului de viata (faze, milestones, livrabile) pentru un proiect.
 • Metodologii pentru managementul proiectelor – concepte.
 • Procesele de project management
 • Structuri organizatorice si influenta lor asupra derularii proiectelor
 • Participantii in proiecte. (Project stakeholders). Tehnici de analiza si influenţare a  participanţilor in proiect
 • Activitate de grup:Analiza participanţilor in proiect; Crearea strategiilor de obţinere a suportului necesar proiectului
 • Standarde internationale de  management de proiect. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide) – 7th Edition, publicat de Project Management Institute (PMI)® .
 •  

2 – Initierea unui proiect (Project Initiation)

 • Notiuni de managementul portofoliului de proiecte (Portfolio Management)
 • Studiu de fezabilitate proiect. Business Case. Analiza cost beneficiu proiect.
 • Selecţia unui proiect. Pregatirea unui proiect pentru aprobare si lansare.
 • Initerea proiectelor. Concepte. Importanta initierii unui proiect.
 • Project Charter (document necesar pentru initerea proiectului); continut recomandat
 • Matricea de prioritizare a constrangerilor unui proiect
 • Activitate de grup: Iniţierea unui proiect: crearea unui Project Charter

3 –  Planificarea unui proiect

3.1 Realizarea planului integrat de proiect (Project Plan)

 • Planul integrat de proiect. Procesul de planificare.
 • Livrabilele etapei de planificare (planurile componente)
 • plan de proiect integrat - project management fundamente
 •  

3.2 Cerintele proiectului  (Scope Project  management)

 • Cerinţele si continutul proiectului (Project Scope).
 • plan de proiect - project management fundamente trilexCerintele proiectului (Project Requirements). Colectarea cerintelor. Prioritizarea cerinţelor
  Activitate de grup – management de proiect: Elaborarea unui document de cerinţe
 • Work Breakdown Structure (WBS) – structura defalcata a efortului/livrabilelor; utilitate
  Activitate de grup: Crearea structurii WBS
 • Planul pentru managementul livrabilelor si cerinţelor (Scope  Management Plan)
 • Stabilirea cerintelor din proiect (Scope Baseline)

3.3 Graficului de executie – diagrama Gantt. (Time Project Management)

 • Elaborarea graficului de execuţie proiect. (Project Schedule) . Diagrama Gantt.

   

 • Activitaţile din proiect (project tasks). Tipuri de dependente intre activitati.
 • Tehnici de estimare a duratelor ; conul de incertitudine.
 • Estimarea efortului necesar pentru realizarea activtatilor in proiect. Legatura efort – durata – disponiblitate resurse (%, FTE)
 • Alocarea resurselor pe activitati. Echilibrarea incarcarii resurselor (Resource leveling)
 • Moduri de prezentare a planului de proiect:  Network Diagram.  Diagrama Gantt, Diagrama termenelor din proiect (Milestones Chart), Timeline, Calendarul activităţilor din proiect (Calendar views)
 • Drumul critic al proiectului. Durata proiectului.
 • Tehnici de reducere (compresie) a duratei proiectului. Crashing. Fast tracking.
 • Aprobarea graficului de executie (Schedule Baseline)
 • Crearea planului de proiect / graficului de execuţie (digrama gantt, schedule) cu aplicatia software Microsoft Project.(Activitate realizata de instructor)
 • Activitate de grup: Crearea unui timeline si stabilirea necesarului de FTE

3.4 Managementul riscurilor in proiect (Risk Project Management)

 • training curs trilex project managementIdentificarea, analiza si prioritizarea riscurilor.
 • Definirea probabilităţii si impactului riscurilor. Generarea profilului de risc.
 • Clasamentul riscurilor; lista de monitorizare riscuri (watch list)
 • Strategii de gestionare a riscurilor. Eliminare, Reducere, Transfer, Acceptare, Escaladare. Planurile de contingenta.
 • Controlul riscurilor in proiecte
 • Activitate de grup: Indentificare, prioritizare si stabilirea unui plan de raspuns

 

3.5 Buget /Managementul costurilor in proiect (Project Cost Management)

 

 • bugetul de proiect- project management funfamente trilexConcepte: Costuri. Tipuri de costuri. Buget.
 • Metode de estimare a bugetelor de proiect.
 • Componentele unui buget de proiect. Diferenta dintre bugetul proiectului si costul aprobat al proiectului
 • Aprobarea costurilor din proiect (Cost Baseline)
 • Activitate de grup: Crearea bugetului de proiect

3.6 Managementul resurselor in proiect (Project Resource Management)

 • Documentele si livrabilele necesare pentru managementul resurselor in proiectproject management fundamente - resursele in proiect
 • Resurse umane in proiecte. Echipa de proiect. Organizarea echipei de proiect.
 • Roluri si responsabilitati principlale in proiecte: sponsor (Project Sponsor), managerul de proiect (Project Manager), Membru in echipa de proiect (Team Member)
 • Reguli privind comportamentul in echipa de proiect
 • Matricea de responsabilitati a proiectului (Responsability Assignment Matrix). RACI.
 • Organigrama de proiect (Project Organization Chart)
 • Informaţii despre echipa (Team Directory)
 • Activitate de grup – management de proiect aplicat: Crearea organigramei proiectului si a matricei RACI

3.7 Planul de comunicare in proiect. (Project Communication Management)

 • Comunicarea in Proiecte. Concepte. Importanta.

  training curs trilex

 • Identificarea cerintelor de comunicare ale stakeholderilor
 • Crearea planului de comunicare in proiect (Commuincation Plan)
 • Exemplu de planuri de comunicare des folosite in proiecte
 • Escaladarea problemelor. Procesul de escaladare către management.
 • Activitate de grup – management de proiect aplicat:  Crearea planului de comunicare in proiect

3.8 Managementul calitatii in proiect  (Project Quality Management)

 • Concepte. Asigurarea Calitatii in proiecte (Quality Assurance). Controlul Calitatii in proiecte (Quality Control).
 • Cum ne asiguram ca proiectul livreaza conform specificatilor? Planuri de inspectie si testare a livrabilelor din proiect.
 • Planul de obtinere a acceptantelor in proiect (Acceptance Management Plan).
 • Exemplu management de proiect: User Acceptance Test Plan

3.9 Managementul achizitiilor in proiect (Project Procurement Management)

 • Planificarea achizitiilor in proiect. Stabilirea livrabilelor din proiect care necesita un furnizor extern.
 • Selectia furnizorilor. Negocierea. Contractul. Tipuri de contracte uzuale in managentul proiectelor
 • Criterii de selectie furnizori. Metode de selectie furnizorii in proiecte.  Cum luam decizia privind furnizorul castigatorul
 • Documentatia de contract, modificarile la contract, gestionarea reclamatiilor
 • Exemplu. Template de contract pentru management de proiect cu furnizor extern

4 – Derularea si controlul proiectului (Project Execution and Control)

 • project management fundamenteDerularea conform planului de proiect  si controlul ca ne putem tine de plan. Crearea livrabilelor din proiect.
 • Monitorizarea duratelor si replanificarea activităţilor (Time Management)
 • Managementul costurilor (Cost Management)
 • Managementul schimbărilor in proiect (Change / Scope Management)
  Activitate de grup – management de proiect aplicat: Managementul schimbărilor din proiect
 • Managementul riscurilor si Managementul problemelor (Issue Management).
 • Managementul obţinerii acceptantei livrabilelor (Acceptance Management)
 • Managementul stakeholderilor si a comunicării in proiect cu acestia

5 – Finalizarea unui proiect (Project Closing)

 • training curs project management trilexFinalizarea / Inchiderea unui proiect sau a unei faze de proiect. Concepte. Importanta finalizarii corecte a unui proiect.
 • Predarea livrabilelor proiectului si obtinerea acceptantei finale.
 • Identificarea si documentarea experienţei acumulate in proiecte (Lessons Learned)
 • Pregatirea raportului de inchidere proiect.
 • Arhivarea documentatiei de proiect;  Sarbatorirea finalizarii proiectului.

La sfarsitul acestui training, participantii vor fi capabili sa gestioneze cu succes managementul proiectelor prin:

 • Aplicarea tehnicilor potrivite privind initierea, planificarea, derulareasi inchiderea proiectelor alocate
 • Elaborarea unui plan integrat de proiect care sa raspunda la cat mai multe intrebari inainte de inceperea executiei
 • Managementul riscurilor,al problemelor si al schimbarilor din proiect (Change Request)
 • Intelegerea importantei stakeholderilor intr-un proiect si mecanismele prin care este gestionata relatia cu acestia
 • Participarea si lucrul eficient in echipe de proiect
 • Manageri de proiect (project manager)
 • Echipea de proiect
 • Manageri de departamente operationale
 • Manageri care coordoneaza project manageri si monitorizeaza progresul proiectelor
 • Alti participanti in proiect (stakeholders)

Nici una, cursul ofera o pregatire in toate aspectele managementului de proiect

* Preturile nu includ TVA.
* Pentru persoanele fizice NU se aplica TVA.

Programul cursului este zilnic  9:00 -17:00  (pentru cursurile cu instructor)

Manual de training complet, inclus in pret

La cursurile Trilex beneficiati de materiale de training avand cel mai bun continut. Ele sunt incluse un pretul cursului.

Cu sute de pagini, ilustratii grafice si exercitii beneficiati de o experienta de training excelenta. 

Trainingurile Trilex si materialele care le primiti la cursuri, sunt certificate de PMI

Astfel aveti garantia celor mai bune informatii, aliniate la standardele internationale de management de proiect si la cele mai bune practici.

 

De ce sa participi la cursul Management de proiect – Fundamente ?

 • Dezvolti abilitatile de manager de proiect si poti avansa in cariera ca project manager
 • Vei intelege care sunt rolul unui projedt manger si ce trebuie sa faci (vezi fisa de post de project manager)
 • Obtii un fundament solid de metode  project management, care te va ajuta sa folosesti metodologii de proiect diverse si sa te certifici (PMP, CAPM), daca doresti acest lucru
 • Inveti project management “by the book”, si ai certitudinea ca esti un project manager de succes.
 • Ai acces la cele mai bune metode si abordari de management de proeict
 • Intelegi cum o metodologie de proiect te poate ajuta pe tine ca manager de proiect, dar si echipa pe care o coordonezi

Ce vei obtine in urma participarii la cursul Management de proiect – Fundamente

 • Insusirea metodelor de  coordonare proiecte
 • Dezvoltarea abilităților sa lucrezi cu echipe de proiect diverse
 • Capabilitatea de a lansa un proiect, de face un plan de proiect si de a-l finaliza cu succes
 • Intelegerea termenilor de management de proiect in romana si in engleza
 • Intelegera rolului managerului de proiect in compania in care lucrati
 • Dezvolatrea capabilitatii de obtine un plan de proiect realist si de a face estimari mai precise privind termenele si costurilor

Certificari corelate cu acest curs

Cunostintele dobandite la acest curs pot contribui la intelegerea, structurarea si consolidarea conceptelor necesare pentru examenele de certificare (vezi certificarile corelate de mai jos).

*Certificarea se obtine printr-un examen de certificare

Standardele la care este aliniat acest curs

Acest curs este aliniat (respecta) cele  mai bune practici si tehnici  din urmatoarele standarde internationale:

Cursuri corelate

Acest curs are urmatoarele cursuri corelate:

29-31
Iulie
Training Public:

Project Management Fundamente

Pret: 325
17-19
Iunie
Training Public:

Project Management Fundamente

Pret: 325
11-13
Septembrie
Training Public:

Management de proiect – fundamente

Pret: 325
Impresii de la training
Training Corporate

Aveti mai mult de 4 persoane pentru care vreti sa organizati un training?

Pentru o oferta personalizata de training corporate, contacti-ne!

 

Calendar cursuri programate

Consultati lista de cursuri programate pentru perioada urmatoare

Impresii de la training
Trilex - Acreditare internationala

Pentru a va asigura de  recunoasterea internationala a diplomelor pe care le obtineti, Trilex este :