Training

Curs Project Portfolio Management

Managementul Portofoliului de Proiecte

Rating:
5/5
Categorie curs:
Concepte teoretice
Exercitii practice
Exemple, studii de caz

Trainingul Project Portfolio Management este acreditat de:
PMI - Project Management Institute

Credite PDU/CDU obtinute: 14

Acestea se pot folosi pentru certificare/recertificare.

pmi_logo+endorsed course

Organizatiile stabilesc, mai mult sau mai putin formal, o strategie de dezvoltare pentru care aloca apoi resurse financiare, umane si de timp necesare. Insa, de cele mai multe ori, avem o multime de idei de proiecte interesante dar resurse disponibile numai pentru o parte dintre ele. Apare atunci intrebarea: ce proiecte aleg, ce investitii fac astfel incat, in constrangeri de timp / bani / oameni, sa indeplinesc cat mai mult din strategia propusa?

Managementul portofoliului de proiecte (Project Portfolio Management) este un training care oferă participanţilor conceptele, instrumentele si tehnicile specifice managementului de portofoliului pentru identificarea, evaluarea, selectia, prioritizarea, lansarea si monitorizarea proiectelor aliniat la standardele PMI si Axelos.

Prin managementul portofoliului de proiecte (portfolio management) organizatiile realizeaza cea mai eficienta “traducere” a strategiei in proiecte concrete, care sunt aliniate obiectivelor de business stabilite. Astfel, metodele de Project Portfolio Management asigura obţinerea unui plan de investitii in proiecte (portofoliu de proiecte)  echilibrat, care asigura atingerea obiectivelor de business si care aduce cea mai mare valoare organizaţiei ( financiar dar si strategic).

Cursul adreseaza si alte portofolii specifice: Managementul portofoliului de aplicatii IT (metodele pentru managementul portofoliului aplicate in particular domeniului IT) – si managementul portofoliului de resurse umane.

La sfarsitul acestui training, participanţii vor fi capabili sa facă cu succes managementul portofoliului de proiecte  prin:

 • Identificareasi crearea setului optim de proiecte (portofoliu) din organizaţie
 • Definirea criteriilor de selectiesi prioritizare a proiectelor
 • Selecţia, evaluarea, prioritizarea proiectelor in scopul obtinerii listei optime de investitii ce vor fi aprobate
 • Monitorizarea proiectelorin executie  pentru actualizarea portofoliului de proiecte pe care organizatia le deruleaza; analize capacitate vs cerere (capacity vs demand)
 • Optimizarea setului (portofoliu) de proiecteprin decizii de lansare, amanare, suspendare sau inchidere a  proiectelor.
 • Determinarea numarului maxim de proiectepe care o organizaţie le poate realiza simultan
 • Crearea metodologiei si a procedurilor pentru managementul portofoliului de proiecte (Portfolio Management Methodology)
 • Definirea caracteristicilor portofoliului de aplicatii IT si a portofoliului de resurse
 • Cunoasterea premizelor necesare pentru obtinerea unei certificari in domeniu

Acest training este special conceput pentru:

 • Responsabili cudecizii de investitii in proiecte
 • Responsabili cu aprobarea si lansarea proiectelor
 • Management(Directori de Departamente, Directori executivi, Directori Generali)
 • Manageri, directori IT
 • Membrii in departamentul (biroul, serviciul) de management proiecte(Program Management Office, PMO)
 • Manageri de portofoliu(Portfolio Manager)
 • Analisti de portfolio(Portfolio Analyst)
 • Manageri de proiect

Pentru a beneficia din plin de acest training recomandam urmatoarele cunostinte preliminare:

 • Experienta intr-o organizatie care aplica metodologii de management de proiect
 • Familiaritate cu notiuni fundamentale de management de proiect
 • Familiaritate cu managementul strategic, managementul de investitii, management operational
 • Familiaritate cu notiuni si terminologie specifica analizelor financiare

MODUL 1 INTRODUCERE IN PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT

1.1 Managementul portofoliului – definitii si procese

 • Definitii: proiect, program, portofoliu, portfolio management
 • Legatura dintre Portfolio Management si Managementul Strategic
 • Legatura dintre Portfolio Management si Managementul Proiectelor
 • Legatura dintre Portfolio Management si Managementul Operational
 • Beneficii ale utilizarii unui management de portofoliu formal

1.2 Managementul Strategic si managementul portfoliului

 • Definirea strategiei de afaceri. Analiza SWOT.
 • Introducere in procesul de management strategic
 • Simptome ale unui management strategic deficient
 • Obiectivele strategice. Caracterisctici. Practici uzuale.
 • Prioritizarea obiectivelor strategice – metoda comparatiei in proiecte.

MODUL 2. Managementul portofoliului de proiecte (Project Portfolio Management -PPM)

2.1 Identificarea componentelor din portofoliu

 • Managementul portofoliului de proiecte: Activitati si livrabile.
 • Propunerea de proiect (Project Proposal). Elaborarea unei propuneri de proiect.
 • Studiu de fezabilitate pentru un proiect. Definirea si elementele unui studiu de fezabilitate. Utilizare.
 • Business case. Definirea si elementele unui business case. Managerial cost concepts. Tipuri de beneficii. Cash flow si indicatori financiari
 • Elaborarea unui registru cu componentele identificate (proiecte/investitii potentiale)

2.2 Evaluarea proiectelor (Evaluation)

 • Identificarea criteriilor de evaluare si selectie a proiectelor: business, financiari, HR, marketing, operationali
 • Calculul indicatorilor de evaluare a proiectului. (Project Key Performance Indicators – KPI)
 • Valoarea strategica a proiectelor. Concept. Metode pentru determinarea valorii strategice al unui proiect
 • Evaluarea contributiei proiectelor la realizarea obiectivelor financiare si strategice a organizatiei
 • Analiza cost / beneficiu a proiectelor. Modele de evaluare a proiectelor folosind mai multe criterii.

2.3. Prioritizarea proiectelor (Prioritization)

 • Prioritizarea proiectelor. Concept. Avantajele prioritizarii proiectelor.
 • Alocarea resurselor (bugete, personal, etc) in functie de prioritatatea proiectelor.
 • Metode de prioritizare a proiectelor. Matricea de prioritizare.
 • Crearea si utilizarea modelului de calcul al scorului proiectului (scoring model).

2.4 Analiza si echilibrarea portofoliului de proiecte (Portfolio Balancing)

 • Definirea frontierei de eficienta a portofoliului (Efficient Frontier).
 • Analiza portofoliului de proiecte. Construirea scenariilor de tipul “what if” pentru optimizarea portofoliului.
 • Indicatori utilizati pentru obtinerea unui portofoliului de proiecte.
 • Stabilirea structurii optime a portofoliului.
 • Analiza performantei portofoliului de proiecte. Urmarirea realizarii beneficiilor.
 • Rapoarte si indicatori privind executia portofoliul de proiecte

MODUL 3  ALTE PORTOFOLII

3.1 Managementul Portofoliului de Resurse

 • Resursele Strategice ale organizatiei.
 • Notiunea de resursa strategica. Identificare a resurselor strategice
 • Evaluarea capacitatii de realizare a proiectelor in functie de resursele disponibile
 • Portofoliu de resurse. Elemente caracteristice ale portfoliului de resurse care paricipa la realizarea proiectelor
 • Rolul PMO in managementul portofoliului de resurse
 • Decizii referitoare la portofoliul de resurse

3.2 Managementul Portofoliului de Aplicatii IT
(Application Portfolio Management-APM)

 • Beneficiile managementului portofoliului de aplicatii IT.
 • Management al portofoliului de aplicatii. Procesul, etape, livrabile.
 • Analiza Portofoliului de Aplicatii.
 • Decizii strategice privind aplicatiile IT

MODUL 4  Standardul PMI pentru Managementul de Portofoliu

 • Abordarea PMI privind managementul de portofoliu
 • Ciclul de viata pentru un portofoliu: Initiere. Planificare. Executie. Optimizare.
 • Domeniile de performanta a managementului de portofoliu: Guvernanta. Strategic Management. Capacitate si Capabilitate. Stakeholders. Beneficiile portofoliului. Riscurile portofoliului
 • Roluri si responsabilitati in managementul portofoliului de proiecte: Managerul de portfoliu (Portfolio Manager). Analistul de portfoliu (Portfolio Analyst). PMO (Portfolio Management Office)

Certificari asociate cu cursul Project Portfolio Management 

Trainingul Project Portfolio Management  ajuta la obtinerea urmatoarelor certificari:

Standarde asociate cu cursul Project Portfolio Management 

Trainingul Project Portfolio Management este respecta si este aliniat la urmatoarele standarde:

Alte trainiguri  asociate cu cursul Project Portfolio Management 

Trainingul Project Portfolio Management este corelat cu urmatoarele trainguri:

* Preturile nu includ TVA.
* Pentru persoanele fizice NU se aplica TVA.

22-23
Iulie
Training Public:

Portfolio Management

Calendar cursuri programate

Consultati lista de cursuri programate pentru perioada urmatoare

Impresii de la training

Trilex - Acreditare internationala

Pentru a va asigura de calitatea programelor de training si de recunoasterea internationala a diplomelor pe care le obtineti, Trilex este :

loge trilex training - agile | six sigma | project management | PRINCE2

Training si consultanta

Business Analysis – Project Management – Agile – PRINCE2® – Six Sigma – Certificari