Training

Curs Business Analysis

Analiza si managementul cerintelor in proiecte

Rating:
5/5
Categorie curs:
Concepte teoretice
Exercitii practice
Exemple, studii de caz

Trainingul Business Analysis este acreditat de:
PMI - Project Management Institute, IIBA - International Institute for Business Analysis

Credite PDU/CDU obtinute: 21

Acestea se pot folosi pentru certificare/recertificare.

pmi_logo+endorsed course

Business Analysis (analiza si managementul cerintelor in proiecte) este un training de 3 zile care ofera participantilor intr-un mod rapid si practic cunostintele si tehnicile necesare pentru a putea obtine si gestiona cerintele din proiecte (business requirements, system requirements), aliniat la standardul BABOK Guide.

CERINTE CLARE SI COMPLETE – RETETA DE SUCCES IN PROIECTE!

Cerintele (requirements) incomplete sunt deseori motivul principal pentru care proiectele esueaza. Identificarea cerintelor si determinarea cu acuratete a ceea ce trebuie sa livreze proiectul la finalizarea sa, reprezinta baza succesului in derularea proiectelor.

Participantii la acest training  vor invata cum sa extraga cerintele, cum sa faca analiza cerintelor (requirements analysis) si cum sa documenteze cerintele din proiecte pentu a putea realiza documente de cerinte si caiete de sarcini (requirements documents) clare si complete.

De asemenea trainingul Business Analysis explica si cum se face managementul cerintelor (requirements management) – modul in care aceste cerinte sunt gestionate de-a lungul intregului ciclu de viata al proiectului.

Intr-un proiect analiza cerintelor si managementul cerintelor (business requirements analysis and management) sunt complexe iar abilitatile de analiza nu apar in mod natural la multe persoane. Totusi, aceste abilitati  pot fi invatate in acest training!

La sfarsitul acestui training, participantii vor fi capabili sa obtina cerintele solutiei unui proiect prin:

 • Aplicarea metodelor de extragere a cerintelor
 • Modelarea si analiza cerintelor pentru proiecte de: imbunatatire a proceselor de business, realizarea de aplicatii si sisteme IT (analiza structurata si orientata obiecte)
 • Crearea documentatiei aferente cerintelor unui proiect pentru diferite situatii: documente de cerinte, caiete de sarcini.
 • Validarea cerintelor si a solutiei rezultate cu beneficiarul proiectului
 • Managementul cerintelor (requirements management)
 • Analisti
 • Persoane cu rol de analist (business analyst, system analyst, requirements specifier)
 • Consultanti
 • Manageri
 • Project Manageri
 • Beneficiari ai rezultatelor din proiect

Nu sunt necesare cunostinte preliminare.

Modul 1 – Introducere in Analiza (Business Analysis)

 • Problemele proiectelor. Cauzele dificultatilor in proiecte. Costuri generate de cerinte gresite, incomplete, neclare
 • IIBA – International Institute for Business Analysis.
 • BABOK Guide -standardul de analiza Business Analysis Body of Knowledge
  • Continut. Structura.
  • Cunostinte de analiza de business (Knowledge Areas).
 • Cerinte (Requirements) 
  • Definitia cerintelor
  • Metode de reprezentare a cerintelor
  • Tipuri de cerinte
  • Clasificarea/Ierarhia cerintelor: Business Requirements, Cerinte Utilizatori, Cerinte pentru solutii IT (Functionale si Nefunctionale)
 • Analiza Cerinte Nefunctionale: FURPS+, ISO9126 standard
 • Atributele cerintelor 
 • Caracteristicile cerintelor de buna calitate 
 • Analiza (Business Analysis)
  • Definitia analizei de business
  • Solutia de business – obiectul analizei. Definitie, exemple: procese de business, aplicatii, infrastructura
  • Analiza de business – Etape. Livrabile / Documente. Roluri in echipa, in procesul de analiza
 • Analistul de Business (business analyst, system analyst).
  • Profesia de analist. Responsabilitatile unui analist . Exemplu fisa de post pentru analist
  • Certificari existente pentru analisti:
   • CBAP (Certified Business Analysis Professional)
   • CCBA (Certificate of Capability in Business Analysis)
 • Legatura dintre Business Analysis si Project Management 
  • Influenta tipurilor de proiecte si metodologiilor de PM asupra analizei cerintelor
  • Exemple de metode de analiza in diferite metodologii de proiect: Agile Unified Process (AUP) / RUP, Accelerated SAP, Oracle AIM, Six Sigma

Modul 2 – Extragerea cerintelor (Requirements Elicitation)

 • Extragerea Cerintelor (Elicitation Requirements)
  • Definitie.
  • Bariere in obtinerea de cerinte bune (complete, corecte, consistente)
  • Procesul (pasii) pentru obtinerea cerintelor (Requirements Elicitation Process)
 • Identificarea si analiza provenientei cerintelor
  • Lista cu provenienta cerintelor (Requirements Source List)
  • Analiza participantilor in proiect (Stakeholder Analysis)
   • Stakeholder Matrix
   • Stakeholder Relationships (Onion) Diagram
   • Context Diagram
   • Profilele participantilor in proiect (Stakeholder Profiles)
 • Tehnici de extragere a cerintelor (requirements elicitation techniques).
  • Brainstorming
  • Analiza documentelor
  • Focus group – extragerea cerintelor de la grupuri mari
  • Analiza interfetelor
  • Interviuri cu persoanele afectate de proiect
  • Observarea modului de lucru (Job Shadowing);
  • Crearea prototipului explorator pentru extragerea cerintelor
  • Meetingurile de obtinere a cerintelor (Requirements Workshop)
  • Decompozitie. Diagrama de decompozitie functionala
 • Metode pentru documentarea /exprimarea cerintelor sub forma narativa (text).
  • Reguli (cele mai bune practici) pentru documentarea cerintelor de tip text.
  • User Stories

Modul 3: Analiza la nivel organizational (Enterprise Analysis)

 • Introducere in analiza la nivel organizational ( Enterprise Analysis)
  • Enterprise Analysis – Definitie
  • Cerintele de business (high level)
  • Concept: Business (Enterprise) Architecture
 • Selectia si prioritizarea proiectelor – introducere
 • Definirea proiectelor – Activitati de analiza la nivel organizational (Enterprise Analysis)
  • Definirea nevoilor de business. Formularea cerintelor de business (business requirements) (High-level).
   • Tehnica – Problem Statement
  • Determinarea solutiei de business necesara organizatiei
  • Definirea proiectului (Project Scoping)
   • Tehnica – Vision Statement
   • Tehnica de definirea cerintelor – In /out of Scope Frame
  • Exprimarea cerintelor intr-un Business Case

Modul 4 – Analiza si modelarea cerintelor (Requirements Analysis)

 4.1. Introducere in analiza cerintelor (Analyzing Requirements)

 • Modelarea cerintelor. Modele de analiza.
 • Limbaje standard de modelare a cerintelor. Modelarea grafica a cerintelor.
 • Principii de modelare a cerintelor.
 • Metodologii si tehnici de analiza.
 • Selectia modelelor de analiza in functie de tipul proiectelor

4.2. Analiza si modelarea proceselor de business (Business Process Analysis )

 • Introducere
  • Organizatia, structuri organizationale, procese de business si actori responsabili
  • Tipuri de proiecte potrivite pentru analiza orientata catre procese
  • Concepte. Imbunatatirea proceselor de business
  • Metodologii uzuale pentru imbunatatirea proceselor de business: Business Process Reengineering (BPR), Six Sixma, BPM
 • Modele pentru analiza de proceselor de business (Key Business Models)
  • Modelarea si analiza organizationala (Organizational Modeling)
  • Organigrama. Tipuri de organigrame. Utilizarea organigramei in analiza de business
  • Modelarea si analiza proceselor de business (Process Modeling)
  • Diagrama de flux (Process Map, Workflow Diagram)
  • Evenimente de business si procese
  • Tehnici pentru identificarea elementelor unui process de business
 • Business Process Modeling Notation (BPMN) – Introducere in notatia de modelare standardizata pentru descrierea proceselor de business
 • Principii pentru optimizarea proceselor de business – introducere
 • Exemplu: Creearea unei diagrame de flux (Process map) cu Visio

4.3. Analiza structurata a cerintelor (Structured Requirements Analysis & Modeling)

 • Introducere in analiza structurata
  • Obtinerea Specificatiilor din Cerinte
  • Tipuri de proiecte potrivite pentru analiza structurata
 • Schema logica (Flowchart). Definitie. Simboluri. Notatie
 • Data Flow Diagrams (DFD) – diagrama fluxului de date
  • Context Diagram (DFD level 0)
  • Leveled DFDs
 • Modelarea datelor (Data Model)
  • Diferenta dintre modelul logic si fizic al datelor
 • Entity Relationship Diagram (ERD)
  • Entitati. Tipuri de date.
  • Atributele entitatilor. Cheie primara.
  • Relatii intre entitati. Tipuri. Cardinalitate si Optionalitate.
  • Rezolvarea si modelarea relatiilor de tip M:M
  • Analiza si documentarea informatiilor din modelul de date
 • Glosarul de termeni – Definirea termenilor de proiect
 • Dictionarul de date (Data Dictionary) – Definirea si documentarea datelor utilizate in proiect
 • CRUD matrix . Matrici de acces la date
  • Analiza si modelarea accesului la date
  • Documentarea cerintelor de securitate din proiecte
 • Diagrama de stare (State Diagram)
  • Exemplu: Analiza si modelarea starii documentelor din business
 • Event-response table
 • Diagrama de decompozitie functionala (Functional Decomposition Diagram)

4.4. Analiza cerintelor orientata obiect (Object-Oriented Analysis & Models)

 • Concepte . Tipuri de proiecte potrivite pentru analiza orientata spre obiecte
 • Unified Modeling Language (UML) – limbaj standard
  • Diagrame UML utilizate in analiza
  • Aplicatii software folosite in modelarea UML
 • Use Case.
  • Use Case Scenario
  • Use Case Descriptions (Specification). Specificarea cerintelor prin Use Case-uri.
 • Use Case Diagram
  • Include, Extend, Generalization
 • Use Case Model – specificarea cerintelor proiectului
 • Etape si recomandari pentru scrierea unui Use Case
 • Alte diagrame UML:
  • Activity Diagram
  • Sequence Diagram
  • Object Diagram
  • Class Diagram
  • State Transition Diagram

Modul 5: Comunicarea Cerintelor

 • Comunicarea Cerintelor. Planul de comunicare a cerintelor (Requirements Communication Plan). Exemple.
 • Documentarea cerintelor
  • Dificultati in documentarea cerintelor
  • Tipuri de documente pentru documentarea cerintelor
  • Standarde (IEEE, MIL) pentru documentarea cerintelor in proiecte
 • Modele (template-uri) uzuale pentru documentarea cerintelor
  • Vision (High Level Requirements)
  • Cerintele utilizatorilor (User Requirements). Documentarea cerintelor utilizatorilor (User Requirements Document)
  • Specificatii – SRS (System/Software Requirements Specification) Definitie. Continut.
 • Exemple de documente de cerinte
 • Prezentarea documentelor de cerinte
  • Tipuri de prezentari. Organizarea prezentarii. Obiective si livrabilele urmarite.
  • Verificarea documentelor de cerinte (Requirements Formal Review)
 • Aprobarea documentelor de cerinte (Sign-off)
  • Strategii pentru aprobarea documentelor de cerinte

Modul 6: Verificarea si Validarea Cerintelor (Requirements Validation and Verification)

 • Verificarea si Validarea cerintelor: Definitie. Obiective.
 • Tehnici de verificare si validare a cerintelor.
  • Liste de verificare (Checklists)
  • Revizuirea documentelor de cerinte (Structured Walkthrough)
  • Crearea testelor de acceptanta (User Acceptance Tests – UAT) . Test Case
  • Validarea / Testarea logica a modelelor de analiza a cerintelor
  • Prototip Operational (Operational Prototype)
 • Cum facem verificarea si validarea cerintelor in proiecte reale. Strategia de validare a cerintelor din proiecte.

Modul 7: Managementul cerintelor in proiecte

 • Planificarea analizei si managementului cerintelor (Business Analysis Planning)
  • Factorii de care depinde planul fazei de analiza
 • Managementul cerintelor (Requirements Management)
  • De ce se schimba cerintele in proiecte
  • Activitati uzuale pentru managementul cerintelor
 • Planificarea managementului cerintelor – Elemente
  • Cerintele aprobate (Baseline). Cerintele de referinta fata de care se face managementul acestora
  • Identificarea cerintelor. Moduri de identificarea cerintelor.
  • Atributele cerintelor.
   • Definitie.
   • Managementul cerintelor folosind atributele cerintelor. Requirements Attribute Matrix
  • Procesul / Etapele pentru managementul cerintelor (Change Management Process)
   • Managementul cerintelor in proiecte planificate (Plan driven)
   • Managementul cerintelor in proiecte Agile, iterative (Change driven)
  • Trasabilitatea cerintelor (Requirements Traceability).
   • Tipuri de dependente ale cerintelor
   • Matrici si arbori de dependente (Traceability Matrix and Tree)
  • Aplicatii software pentru managementul cerintelor
 • Planul de management al cerintelor (Requirements Management Plan)

Modul 8: Abilitati necesare analistului de business (Business Analyst Skills)

 • Abilitati de analiza si sinteza
 • Facilitarea meeting-urilor si a echipelor de proiect
 • Comunicarea
 • Tehnici de negociere
 • Elemente de management de proiect
 • Cunoasterea domeniului de busines

Certificari asociate cu cursul Business Analysis 

Trainingul Business Analysis  ajuta la obtinerea urmatoarelor certificari:

Standarde asociate cu cursul Business Analysis 

Trainingul Business Analysis este respecta si este aliniat la urmatoarele standarde:

Standard

Alte trainiguri  asociate cu cursul Business Analysis 

Trainingul Business Analysis este corelat cu urmatoarele trainguri:

* Preturile nu includ TVA.
* Pentru persoanele fizice NU se aplica TVA.

20-22
Decembrie
Training Public:

Business Analysis

22-24
Noiembrie
Training Public:

Business Analysis

Calendar cursuri programate

Consultati lista de cursuri programate pentru perioada urmatoare

Impresii de la training

Trilex - Acreditare internationala

Pentru a va asigura de calitatea programelor de training si de recunoasterea internationala a diplomelor pe care le obtineti, Trilex este :

loge trilex training - agile | six sigma | project management | PRINCE2

Training si consultanta

Business Analysis – Project Management – Agile – PRINCE2® – Six Sigma – Certificari