fbpx
Standard

Standard global pentru analiza afacerilor (business analysis)
Cinci perspective

BABOK Guide contine 5 perspective, Perspectivele sunt utilizate în cadrul etapelor de analiză a afacerilor pentru a oferi atenție sarcinilor și tehnicilor specifice contextului inițiativei și pot implica una sau mai multe perspective.

Cele 5 perspective cuprinse în Ghidul BABOK® reprezintă majoritatea abordarilor de business analysis (BA):

 •     Agile
 •     Business Intelligence
 •     Tehnologia de informației (IT)
 •     Business Architecture
 •     Business Process Management (Managementul proceselor operationale)

Ghidul BABOK® prezinta tehnici pe care le puteți itiliza la analiză a solutiilor din compania dvs.:

 •     Managementul cerintelor din proiecte agile (Backlog Management)
 •      Modelarea deciziei (Decision Modelling)
 •     Analiză financiară
 •     Prioritizare
 •     Analiza proceselor
 •     Revizuirea documentelor de cerinte pentru solutiile de business
 •     Matricea de roluri și permisiuni
 •     50 de tehnici și metode de BA utilizate in mod curent

Ghidul BABOK® explorează șase domenii de cunoștințe:

 •  Planificarea și monitorizarea analizei: descrie tehnicile utilizate pentru organizarea și coordonarea eforturilor de analiză.
 •  Elicitare și colaborare: descrie tehnicile utilizate pentru pregătirea și desfășurarea activităților de declanșare și confirmă rezultatele.
 •  Managementul cerintelor din proiect descrie sarcinile utilizate pentru gestionarea și menținerea cerințelor și proiectarea informațiilor de la început până la pensionare.
 •  Analiza strategiei: descrie tehnicile utilizate pentru a identifica nevoia de afaceri, adresa care trebuie și alinierea strategiei de schimbare în cadrul întreprinderii.
 •  Analiza cerințelor și a solutieie propuse: descrie tehnicile utilizate pentru organizarea cerințelor, specificarea și modelarea cerințelor, validarea și verificarea cerintelor, identificarea soluției și estimarea valorii potențială care ar putea fi realizată.
 •  Evaluarea soluțiilor: descrie tehnicile utilizate pentru a evalua performanța și valoarea livrată de o soluție și pentru a recomanda îmbunătățiri.