fbpx

Project Manager – Fisa de post, Standard ocupational

Aici gasiti informatii utile pentru profesionistii (care lucreaza in departamentele de HR) si managerii de Resurse Umane (HR).

 1. Standardul ocupational COR241919 pentru manager de proiect
 2. Fisa de post pentru manager de proiect

Aceste informatii va ajuta sa:

 • identificati cerintele postului de manager de proiect
 • sa pregatiti eficient interviul tehnic de manager de proiect (pe langa cel de comportament – behavioral interview)
 • sa definiti sau sa actualizati fisa de post pentru managerul de proiect
 • sa identificati ce inseamna un manager de proiect junior, intermediar si senior
 • sa identificati ce inseamna un manager de proiect certificat
 • sa identificati un program de training adecvat pentru managerii de proiect din organizatia dvs.
  •  

I. Standard Ocupational – manager de proiect (COR 241919)

Consultati standardul ocupational COR 241919 pentru manager de proiect pentru a vedea care sunt atributiile unui manager de proiect.
Pentru a descarca acest document faceti clic pe acest link: Standard ocupational (COR 241919) Manager proiect

II. Fisa de post – Manager de proiect (exemplu)

1. Definirea postului

Denumirea postului: MANAGER PROIECT

   • Clasificare COR (Clasificarea ocupatilor din Romania) : 241919

2. Obiectivul specific al postului:

   • Initierea, planificare, monitorizare, controlul si finalizarea proiectelor conform cerintelor beneficiarilor
   • Reprezinta numai interesele beneficiarului, fara a se angaja in relatii contractuale de orice natura cu nici un furnizor din cadrul proiectului (pentru a evita conflictele de interese)

3. Sarcini si responsabilitati – Manager proiect

   • Este responsabil pentru implementarea cu succes a activitatilor proiectului si atingerii rezultatelor planificate in proiect
   • Propune, alege si adapteaza setul de proceduri si formulare (metodologia) de proiect dupa care se va derula proiectul
   • Supravegheaza desfasurarea saptamanala a proiectului si gestioneaza echipa proiectului (formata din furnizori contractati si personalul beneficiarului)
   • Participa la diferite sedinte si la toate evenimentele proiectului, asigurand pregatirea adecvata a acestora
   • Este responsabil pentru managementul proiectului � organizational si conceptual
   • Asigura o comunicare adecvata, discutii si feedback dintre diferiti participanti la acest proiect
   • Intocmeste planuri detaliate de lucru lunare (grafic de executie) si monitorizeaza respectarea implementarii acestora
   • Asigura executarea la timp a activitatilor
   • Organizeaza si coordoneaza procurarea de bunuri si servicii in cadrul proiectului
   • Supravegheaza desfasurarea activitatilor conform planului de lucru
   • Faciliteaza cooperarea dintre participantii in proiect
   • Realizeaza lucrari si studii de specialitate in functie de expertiza personala
   • Managerul de proiect trebuie sa asigure derularea proiectului in parametrii stabiliti: timp, cerinte, cost, nivel de calitate, etc
   • Managerul de proiect organizeaza si deruleaza proiectul conform standardelor de management de proiect  si a legislatiei in vigoare:
    1. Organizarea si derularea proiectului: initierea, planificarea, monitorizarea si inchiderea proiectului (Project Integration Management)
    2. Specificarea livrabilelor si Managementul cerintelor, planificarea si obtinerea acceptantelor (Scope Management)
    3. Realizarea si managementul graficului de executie (Time Management)
    4. Realizarea si managementul bugetului (Cost Management)
    5. Asigurarea si controlul calitatii livrabilelor, verificarea si inspectarea livrabilelor (Quality Management)
    6. Organizeaza colectarea, distribuirea, arhivarea informatiei, organizarea intalnirilor de proiect, obtinerea minutelor (PV) de proiect, raportarea starii proiectului (Communication Management)
    7. Identificarea, analiza si monitorizarea riscurilor (Risk Management)
    8. Organizeaza si face managementul echipei de proiect (HR Management)
    9. Organizeaza achizitiile in proiect (selectia si contractarea furnizorilor) si face managementul contractelor incheiate (Procurement Management)

4. Competentele necesare – Manager de proiect

 • Cunoaste si respecta prevederile din Standardul Ocupational din Romania pentru Manager de proiect: Codul Nomenclator / COR al calificarii / ocupatiei: 241919
 • Cunoaste si respecta prevederile din standardul international de project magement (Project Management Body of Knowledge PMBOK)
   • Cunoaste legislatia privind derularea proiectelor in anumite domenii, daca este cazul ( de exemplu in constructii: HG 925/1995, Ordin nr. 863/2008, HG 28/2008, etc)
   • Cunoaste principiile de baza privind contractele;
   • Cunoaste procedurile de lansare a cererilor de oferta, de primire, inregistrare si deschidere a ofertelor; metodele de analiza si procedurile de selectie a ofertelor;
   • Cunoaste sistemul de control financiar, inclusiv procedurile de raportare a variatiilor;
   • Cunoaste metodele si procedurile de asigurare a calitatii, aplicabile la domeniul proiectului;
   • Poseda aptitudini de interrelationare, de a conduce si de a motiva oamenii
   • Poseda aptitudini de planificare, organizare si control al activitatii
   • Poseda aptitudini de luare de decizii si are initiativa

5. Instrumente de lucru

Managerul de proiect poate sa utilizeze al nivel avansat:

 • Aplicatii specializate pentru planificare si monitorizare proiect (de exemplu: Microsoft Project, Project Server)
 • Aplicatii Office (Excel, Word, Powerpoint, etc)
  •  

6. Certificari

Managerul de proiect la nivel senior trebuie sa posede una din certificarile urmatoare:

   • Certified Associate in Project Management (CAPM)
   • Project Management Professional (PMP)

7. Metodologii de proiect cunoscute (exemplu)

Managerul de proiect la nivel senior trebuie sa ai experienta de minim 2 ani sau sa cunoasca una din metodologiile de proiect aplicabile in cadrul proiectului:

   • Agile SCRUM
   • PRINCE2
   • Rational Unified Process (RUP)
   • Agile Unified Process (AUP)
   • Six Sigma
   • etc

Prezenta fisa contine sarcini minime, alte probleme apărute în cadrul proiectului urmand a fi rezolvate in concordanta cu cerintele proiectului.

Va place articolul?

Share on Facebook
Share on Linkdin