fbpx

Ce este Six Sigma?

Metodologia Six Sigma

Six Sigma DMAIC

Six Sigma este o metoda de management care are ca obiectiv imbunantatirea proceselor de business pentru a crea si livra produse si servicii aproape perfecte.

 

In sectiunea urmatoare veti explora ce inseamna mangamentul proiectelor Lean Six Sigma cu metodologia DMAIC. (Faze, livrabile, roluri)

 

Termenul Lean Six Sigma se refera si la abilitatea activitatilor de business si a proceselor performante de a produce rezultate conforme cu asteptarile clientilor. In particular, procesele de business care sunt la nivelul de six sigma produc rezultate cu un nivel al defectelor sub 3.4 defecte per 1 milion de oportunitati (DPMO). Obiectivele proiectelor Six Sigma sunt de a imbunanati activitatile si procesele dintr-o organizatie.

 

Lean Six Sigma este un proces, dar si o disciplina care masoara cite defecte exista intr-un proces si apoi se determina intr-un mod sistematic cum se poate imbunatati aceasta cativitate de busness.

Cu toate ca initial Six Sigma provine din industrie, acum este folosita pe scara larga la imbunatatirea proceselor de business din toate domeniile cum ar fi banci, telecomunicatii, distributie, etc.

Six Sigma paote fi folosita in servicii la fel de usor ca si in industrie asa cum a fost demonstrat de organizatii ca: GE, Bank of America, Dupont, etc

 

Lean Six Sigma (DMAIC) reprezinta o metodologie riguroasa de creştere a capabilitatii şi de a reduce defectele în orice proces. Aceasta se realizează printr-un control continuu şi o reajustare a procesului.

 

Lean Six Sigma conduce la obţinerea a urmatoarelor rezultate principale:

 • Six Sigma se focalizează asupra clientului; se obtine creşterea satisfacţiei consumatorului
 • Six Sigma obtine reducerea defectelor, creşterea profitului, îmbunătăţirea calităţii produselor şi creşterea satisfacţiei angajaţilor.
 • Proiectele Six Sigma conduc la reducerea costurilor de operare si recuperări importante ale investiţiilor;
 • Six Sigma determină schimbarea modului de operare: „working smarter not harder”.
 • Proiectele Six Sigma conduc la reducerea numărului defectelor si la îmbunătăţirea ciclului de viaţă al produselor/serviciilor
 • Six Sigma promovează o filozofie a excelenţei.

Metodologia Six Sigma (DMAIC)

 

Metodologia Six Sigma se bazează pe utilizarea a două metode:

 • DMAIC – Defineşte, Măsoară, Analizează, Îmbunătăţeşte, ţine sub Control – folosită atunci când se urmăreşte îmbunătăţirea produselor/serviciilor sau proceselor existente
 • DMADV – Defineşte, Măsoară, Analizează, proiectează/Design, Verifică – utilizată atunci când se doreşte proiectarea unor noi produse/servicii sau procese cu o anumita capabilitate a procesului.

Six Sigma este o metodologie riguroasa care utilizează, în mod sistematic, informaţii şi date statistice pentru a măsura şi a îmbunătăţi performanţa operaţională a organizaţiei, practicile şi sistemul de management al acesteia, prin identificarea şi prevenirea defectelor în procesul de producţie, în etapa de suport şi asigurării service-ului, în vederea anticipării, satisfacerii şi chiar depăşirii aşteptărilor părţilor implicate.

 

DMAIC – Fazele unui proiect Six Sigma Livrabile/Instrumente necesare

 

Lean Six Sigma măsoara statistic performantai unui proces sau produs, respectiv a nivelului în care o organizaţie satisface cerinţele consumatorului. Six Sigma utilizează o metodologie care furnizează organizaţiilor instrumentele necesare pentru a îmbunătăţi capabilitatea proceselor sale, a creşte performanţa afacerii şi a reduce variaţia rezultatelor proceselor care conduce la o calitate mai buna a servicilor si produselor.

DMAIC – Fazele unui proiect Six SigmaLivrabile/Instrumente necesare
D – Define : Definirea obiectivului proiectului, clientul (intern sau extern) si livrabilele proiectului.
 • Definirea clientului si a cerintelor (CTQs)
 • Definirea problemei, obiectivelor si beneficiilor
 • Identificarea Six Sigma Champion, proprietarului de proces (Process Owner) si a echipei
 • Definirea resurselor proiectului Six Sigma
 • Eavluarea suportului de la management
 • Crearea planului de proiect si identificarea evenimentelor importante (Milestones)
 • Elaborarea diagramei de proces (High Level Process Map)
 • Project Charter
 • Flowchart pentru procesele in studiu
 • Diagrama SIPOC
 • Analiza participantilor in proiect (Stakeholders)
 • DMAIC Work Breakdown Structure
 • Definirea CTQ
 • Voice of the Customer (VOC)
Analiza fazei Define (Tollgate Review)
M – Measure : Masurarea procesului pentru a determina performanta/capabilitatea actuala; determinarea (cuantificarea) problemei pe care o adresam in proiectul Six Sigma.
 • Definire Defecte, Oportunitati, Unitati si Metrici
 • Detaliere a diagramei procesului (Process Map)
 • Crearea planului de colectare date (Data Collection)
 • Validarea sistemului de masurare a datelor
 • Colectarea informatilor despre proces
 • identificarea relatiei Y=f(x)
 • Determinarea capabilitatii procesului si a nivelului de referinta Six Sigma (Sigma Baseline)
 • Flowchart
 • Plan colectare date (Data Collection Plan)
 • Benchmarking
 • Analiza sustemului de masurare/Gage R&R
 • Adunarea cerintelor (Voice of the Customer)
 • calcularea valorii curente Sigma pentru proces
Analiza fazei Measure (Tollgate Review)
A – Analyze: Analizarea si determinarea cauzelor pentru care apar “defecte” in proces.
 • Definirea obiectivelor de performanta
 • identificarea etapelor din proces care aduc sau nu valoare rezultatului (Value/Non-Value Added Steps)
 • Identificarea surrselor care produc variatia in proces
 • Determinarea cauzelor
 • Determinarea factorilor cheie (Vital Few) x si a relatieie Y=f(x)
 • Histograma
 • Pareto Chart
 • Time Series/Run Chart
 • Scatter Plot
 • Regresie (Regression Analysis )
 • Cauza si Efect/Fishbone Diagram
 • 5 Whys
 • Analiza diagramelor de proces (Process Map)
 • Analiza Statisticaa
 • Testarea ipotezelor (Continuous and Discrete)
 • Analiza datelor care nu au o distributie nomala
Analiza fazei Analyze (Tollgate Review)
I – Improve : Imbunatatirea procesului prin eliminarea defectelor.
 • Proiectarea experimentelor ( Design of Experiments)
 • Identificarea solutilor potentiale de imbunantatire
 • Definirea tolerantelor de operare a noului proces
 • Evaluarea modurilor in care pot apare defecte in solutiile propuse
 • Validarea noului proces/solutie de imbunatatire prin cerarea unor programe pilot (Pilot Studies )
 • Corectarea/Re-evaluarea solutiei potentiale
 • Brainstorming
 • Mistake Proofing
 • Design of Experiments
 • House of Quality
 • Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)
 • Simulation Software
Analiza fazei Improve (Tollgate Review)
C – Control : Controlul performantei noului proces/solutie de imbunatatire.
 • Definirea si validarea sistemului de monitorizare si control a noului proces
 • Dezvoltarea de standarde interne si proceduri de lucru
 • Implementarea unui proces de control statistic
 • Determinarea capabilitatii nouilui proces
 • Elaborarea unui plan de transfer a solutiei catre proprietarul de proces ( Process Owner)
 • Verificarea beneficilor, economiilor realizate (Cost Savings/Avoidance), cresterea profitului
 • Inchiderea proiectului, finalizarea documentatiei
 • Calcularea nivelui Sigma pentru noul proces
 • Control Charts
 • Calcularea Economilor realizate dupa imbunatatirea procesului (Cost Savings)
 • Plan de control a performantei solutiei
Analiza fazei Control (Tollgate Review)

Va place articolul?

Share on Facebook
Share on Linkdin