fbpx

Curs Lean Six Sigma – Executives and Champions

Lean Six Sigma (DMAIC) pentru Management (Champions)

Rating:
5/5
Categorie curs:
Concepte teoretice
Exercitii practice
Exemple, studii de caz
pmi_logo+endorsed course
Cursul Lean Six Sigma – for Executives and Champions se adreseaza managerilor si le ofera tehnicile necesare pentru identificarea, evaluarea, lansarea si monitorizarea adecvata a proiectelor de tip Six Sigma.Cursul explica la nivel managerial modelul Define, Measure, Analyze, Improve, Control (DMAIC) astfel incat sa inteleaga si sa sustina aprobarea si derularea proiectelor care au ca obiectiv optimizarea proceselor de business.Lean Six Sigma este o metodologie de proiect pentru imbunatatirea proceselor de business, rezultand in identificarea si implementarea unor solutii privind scaderea costurilor, cresterea vitezei de procesare, a calitatii produselor sau serviciilor, reducerea erorilor.

Modul 1. Lean Six Sigma – Definire

1.1 Sa intelegem metoda Six Sigma

 • Ce este metodologia Six Sigma?
 • Six Sigma DMAIC
 • Crearea unui program Lean Six Sigma in companie.Identificarea proiectelor Six Sigma. Care sunt proiectele care pot fi realizate folosind metodologia Six Sigma DMAIC
 • Six Sigma – cum a aparut. Scurt istoric

1.2 Managementul Proceselor (Process Management)

 

1.3 Costul calitatii slabe (Cost of Poor Quality)

 • Definitie COPQ. Categorii de costuri
 • COPQ si Sigma level

1.4 Roluri si Responsibilitati in proiectele Six Sigma

 • Cum trebuie structurata o companie in care se deruleaza proiecte Six Sigma (Six Sigma Organization)
 • Roluri in proiectele Six Sigma o Executive Leadership o Six Sigma Steering Committee o Champion/Process Owner/Project Sponsor o Master Black Belt o Black Belt o Green Belt o Yellow Belt / membrii in echipa de proiect Six Sigma
 • Ce trebuie sa faca un project manager al unui proiect Six Sigma (The Life of a Six Sigma Belt)
 • Despre certificarile Black Belt si Green Belt. Cerinte pentru obtinerea certificarilor

Modul 2. Lean – Definire

 • Ce este Lean?
 • Cum se combina Lean cu structura Six Sigma DMAIC

2.1 Cele 7 surse de pierderi/risipa (The Seven wastes)

 • Principii Lean. Definitii.
 • Cele 7 surse de pierderi (Seven Components of Waste): o Supraproductia (Overproduction) o Corectarea (Correction) o Stocuri (Inventory) o Miscarea (Motion) o Supraprocesarea (Overprocessing) o Transportul (Conveyance) o Asteptarea (Waiting)
 • Exercitiu

2.2 Analiza valorii activitatilor dintr-un proces (Lean Value Stream Analysis)

 • Diagrama Lean Value Stream Map
 • De ce este esentiala o analiza de tip Value Stream Analysis
 • Exercitiu: Value-Stream Analysis

2.3 Organizarea eficienta a locului de munca – Cei 5S

 • 5S – Organizarea eficienta a locului de munca (Workplace Organization)
  • Sorting – Sortarea a ceea este necesar
  • Straightening – Aranjarea lucrurilor necesare pentru desfasurarea activitatii
  • Shining – Curatenia la locul de munca (Cleaning the Workplace)
  • Standardizing – Standardizarea proceselor, a modului de lucru pentru crearea unui process consistent
  • Sustaining – Suportul necesar de la management pentru organizarea eficienta (Maintaining the 5S)
 • Exercitiu: Identificare 5S

Modul 3. Metodologia Six Sigma DMAIC

 • Livrabile Six Sigma – Documente, diagrame, calculi care trebuie realizate
 • Fazele unui proiect Six Sigma (DMAIC)
 • Instrumente pentru Champions si Manageri in timpul derularii proiectului Six Sigma (DMAIC – Champion Tools)

3.1 Definire ( Define Phase) – Faza de definire a proiectului Six Sigma

 • Introducere in faza Define
 • Etapele pentru definirea unui proiect Six Sigma
 • Vocea Clientului – Voice of the Customer (VOC)
 • Identificarea cerintelor proiectului Six Sigma. Care sunt elementele (metricile) importante pentru proiect – CTQs
 • Cum scriem Problem Statement si Objective Statement
 • Intelegerea procesului care trebuie optimizat. Diagrame de proces (High-Level Process Mapping)
  • Nivele de detaliu in procese
  • SIPOC
 • Activitati si livrabile de project management care se fac in faza Define
  • Project Charter
  • Project Management Plan
 • Cum evaluam un proiect Six Sigma la finalul fazei Define (Define Tollgate – What to look for)
 • Intrumente pentru Champions – lista de verificare pentru faza de definire (Champion Tools – Review Checklist for Define Milestone)

3.2 Masurare (Measure Phase) – Faza de masurare a procesului

 • Introducere – Masurare a activitatii curente (Measure)
 • Masurarea corecta a proceselor
  • Principii de baza pentru masurarea proceselor (activitatii)
  • Plan de colectare date (Data Collection Plan)
  • Analiza si validarea sistemului de masurare (Measurement System Analysis-MSA)
 • Metode de interpretare date: histograme, “forma” distributiei datelor, Normal Curve, Run Charts
 • Calcularea capabilitaii procesului – DPMO, nivelul Sigma, Cp, Cpk.
 • Minitab – cum se calculeaza capabilitatea procesului cu aplicatie software. Demo
 • Dificultati tipice in faza de masurare
 • Responsabilitatile “Campionului” in faza de masurare. Cum poate ajuta?
 • Lista de verificare pentru faza de masurare (Champion Tools – Checklist for Measure Milestone Review)

3.3 Analiza (Analyze Phase) – Faza de analiza a cauzelor problemelor din proces

 • Introducere in faza de analiza pentru identificarea cauzelor problemelor
 • Instrumente, metode,diagrame utilizate in analiza Six Sigma
 • Analiza grafica (Graphical Analysis).
  • De ce facem analiza grafica a proceselor?
  • Metode, diagrame pentru analiza grafica (Tools for Graphical Analysis): Run Charts. Box Plot. Scatter Plots. Pareto Chart
 • Analiza Datelor (Data Analysis)
  • Regression and Correlation
  • Hypothesis Testing
 • Minitab – cum se face analiza procesului cu aplicatie software. Demo
 • Design of Experiments (DOE). Introducere.
 • Cauzele principale (The Vital Few). Identificarea si selectarea cauzelor principale a problemelor din procese
 • Dificultati tipice in faza de analiza (Analyze Phase-The Roadblocks)
 • Responsabilitatile “Campionului” in faza de analiza Six Sigma. Cum poate ajuta? (Analyze – Champion Responsibilities)
 • Lista de verificare pentru faza de analiza (Champion Tools – Review Checklist for Analyze Milestone)

3.4 Imbunatatire (Improve Phase) – Faza de identificare solutiei si imbunatatire proces

 • Introducere in faza Improve – Identificarea solutiei si imbunatatirea procesului. Etape si obiective
 • Identificarea solutiilor de imbunatatire. Benchmarking. Matricea de selectie solutii (Solution Selection Matrix)
 • Analiza cost-beneficiu a solutiei (Solution Cost Benefit Analysis)
 • Analiza de risc a solutiei (Solution Risk Analysis). Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
 • Crearea unui plan pentru realizara unui pilot – incercarea solutiei inainte de implementare (Pilot Solution)
 • Dificultati tipice in faza de imbunatatire a proceselor ( Improve Phase – The Roadblocks)
 • Responsabilitatile “Campionului” in faza de imbunantatire. Cum poate ajuta? (Improve Phase – Champion Responsibilities)
 • Lista de verificare pentru faza de imbunatatire (Champion Tools – Review Checklist for Improve Milestone)

3.5 Control Phase – Faza de control a procesului

 • Introducere in faza de control a procesului
 • Variatia proceselor. Cauze commune si special de variatie
 • Controlul Proceselor Stattistic (Statistical Process Control – SPC). Cum interpretam diagramele de control (Interpreting Control Charts): XBar-R Chart, I-MR Chart, XBar-R Chart, U Chart, P Chart
 • Cum raspundem / intervenim la cauele commune si special de variatie. Planul de raspums / de control al procesului
 • Replicarea solutiei (Solution Roll-out)
 • Inchiderea proiectului (Project Closure)
 • Dificultati tipice in faza de control a proceselor (Improve Phase – The Roadblocks)
 • Responsabilitatile “Campionului” in faza de control. Cum poate ajuta? (Control Phase – Champion Responsibilities)
 • Instrumente pentru Champions – lista de verificare pentru faza de control (Champion Tools – Review Checklist for Control Milestone)

3.6 Examplu de proiect Six Sigma (Six Sigma Case Study)

 • Aplicarea metodologiei Six Sigma DMAIC in proiecte reale
 • Six Sigma Case Study

Modul 4. Responsabilitatile Campionului in proiectele Six Sigma (Champion Responsibilities)

4.1 Managemetul Schimbarii (Change Management)

 • Tipuri de raspuns la schimbare (People’s Responses to Change)
 • Realizarea achimbarii (Leading Change)

4.2 Selectia proiectelor Six Sigma (Project Selection)

 • Rolul campionuliui in timpul selectieie proiectelor Six Sigma
 • Etape pentru definirea proiectelor Six Sigma

4.3 Monitorizarea proiectelor (Project Tracking)

 

4.4 Comunicare si recunoastere merite in proiect (Communication & Recognition)

 

Modul 5. Selectia proiectelor Six Sigma( Project Selection Process)

 • Greseli tipice in definirea proiectelor Six Sigma
 • Livrabilele (documente, diagrame) necesare pentru selectia proiectelor Six Sigma (Project Selection – Core Deliverables)
  • Six Sigma Business Case; Business Case – Examplu; Business Case Template; Business Case – Exercitiu
  • Six Sigma Project Charter; Project Charter – Ce este si care este utilitatea lui;Etape pentru crearea unui Project Charter si definirea proiectului Six Sigma; Problem Statement; Project Charter – Exercitiu
 • Evaluarea financiara a proiectelor Six Sigma (Financial Evaluation). Calculul beneficiilor (Benefits Calculation)

Modul 6. Training Review

La sfarsitul acestui training participantii vor avea cunostintele necesare si vor fi capabili sa faca:

 • Selectarea si initierea proiectelor Six Sigma
 • Alinierea intiativele Six Sigma la strategia organizatiei
 • Elaborarea unui Project Charter/Business Case pentru lansarea unui proiect Six Sigma
 • Urmarirea derularii proiectelor Six Sigma, prin intelegerea livrabilelor (diagrame, documente, calcule) realizate de project Manager (Green Belt/Black Belt)
 • Sustinerea managerilor de proiect (Green Belt, Black Belt) alocati derularii proiectelor Six Sigma
 • Participarea eficienta in Comitetele de proiect (Steering Committees) pentru proiectele de tip Six Sigma
 • Sponsori, Project Owners, Management Executiv
 • Manageri de Departamente: Marketing, Vanzari, Tehnic, Productie, R&D, HR, Financiar, Calitate
 • Manageri de proiect si membrii echipelor de proiect care participa in proiecte de tip Six Sigma
 • Persoane care doresc sa cunoasca abordarea Six Sigma

Nu sunt necesare cunostinte preliminare.

* Preturile nu includ TVA.
* Pentru persoanele fizice NU se aplica TVA.

Programul cursului este zilnic  9:00 -17:00  (pentru cursurile cu instructor)

Cursuri corelate

Acest curs are urmatoarele cursuri corelate:

Impresii de la training
Training Corporate

Aveti mai mult de 4 persoane pentru care vreti sa organizati un training?

Pentru o oferta personalizata de training corporate, contacti-ne!

 

Calendar cursuri programate

Consultati lista de cursuri programate pentru perioada urmatoare

Impresii de la training
Trilex - Acreditare internationala

Pentru a va asigura de  recunoasterea internationala a diplomelor pe care le obtineti, Trilex este :